...
PRE vil innføre ny praksis for plastavfall i Europa
Sortering og innsamling av plastavfall i Europa må endres for å få til egen materialgjenvinning i EU, mener PRE.

I Europa har det vært vanlig å eksportere store mengder plastavfall i stedet for å opprette innenlandsk gjenvinning. Det kinesiske importforbudet endrer markedet.

Mange land har nå fått et stort problem bestående av uønsket avfall i fanget. Det kinesiske importforbudet for avfall har ført til at noen kommuner i europeiske land har sluttet med separat plastinnsamling, da plasten blir for dyr å gjenvinne.

Samtidig må noen regioner håndtere «fjell» av plastemballasje, og resultatet er at de ber forbrukerne sortere plast i restavfall som ender opp som drivstoff eller annen gjenvinning.

I strid med avfallspyramiden
Disse metodene er i strid med avfallspyramiden, som er det overbyggende prinsippet i Avfallsdirektivet, hevder Plastic Recyclers Europe (PRE). Siden verdifulle ressurser går tapt, må dagens praksis, som verken er bærekraftig eller effektiv, legges om, mener de.

I den tidligere avfallshåndteringen ble ikke plastavfall skikkelig innsamlet og sortert i Europa. Dermed har kvaliteten på plastavfall vært dårligere enn for andre materialtyper.

For å sikre kvaliteten slik at innsamlet plast kan selges videre til resirkuleringsbedrifter, må plasten være sortert etter polymertype.

Ikke gode nok ordninger i EU i dag
I EU er det ikke gode nok ordninger for sortering og håndtering av plastavfall. Det kinesiske forbudet mot import av plastavfall gir en mulighet for å beholde avfallet i EU og drive markedet mot sirkulær økonomi.

Oppbygging av skikkelig innsamling, kvalitetssortering og effektive gjenvinningssystemer vil gi et betydelig antall grønne arbeidsplasser i Europa.

I tillegg vil CO2-utslipp og råvareforbruk reduseres, noe som sparer miljø og naturressurser.

Samarbeid i verdikjeden for plast
Plastic Recyclers Europe (PRE) mener at endring av avfallssystemene bare kan oppnås med samarbeid mellom alle interessenter i verdikjeden for plast. 

Dette gjelder også merkevareeiere som vil gjøre produktene mer resirkulerbare og forbrukere som må oppmuntres til gode sorterings- og gjenvinningsvaner.

Å opprette et bærekraftig avfallssystem for plast vil generere kostnader i starten, men i det lange løp vil det gi sosiale, miljømessige og økonomiske fordeler.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-11-08

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
avfallssortering gjenvinning materialgjenvinning resirkulering sortering

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC