...
Medaljen for lang og tro tjeneste til Østfoldforsker
Ole Jørgen Hanssen ble 5. november belønnet for fantastisk innsats gjennom 30 år i Østfoldforskning. Foto: Ingunn Saur Modahl.

Ole Jørgen Hanssen i Østfoldforskning ble 5. november tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste fra Det Kongelige Selskap for Norges Vel. 

- Dette er en svært velfortjent anerkjennelse for hans fantastiske innsats gjennom 30 år i Østfoldforskning, skriver Østfoldforskning på sine nettsider.

Ole Jørgen Hanssen var den første fast ansatte i Østfoldforskning, da han startet  som forskningsansvarlig for miljøområdet den 1. mai 1988. På miljøområdet ga satsingen på forebyggende miljøvern raskt konkrete resultater, noe både NHO og Statens Forurensningstilsyn (SFT) fattet stor interesse for. 

Pioner innenfor livssyklusanalyser
Dette medførte at Østfoldforskning ble engasjert til å lage en Håndbok i Renere Teknologi for NHO, og Ole Jørgen Hanssen ble innleid av SFT som rådgiver til å utvikle en strategi for renere teknologi i miljøforvaltningen.

Fremfor alt har Ole Jørgen Hanssen vært en pioner når det gjelder utvikling og bruk av metodikken Life Cycle Assessment (LCA), som har blitt Østfoldforsknings nisjeområde. Han disputerte i 1997 med avhandlingen Sustainable Industrial Product Systems. 

Dette representerte den første doktorgraden i Østfoldforskning og utgjorde også den første doktorgraden innen LCA i Norge.

Bærekraftig innovasjon og kamp mot matsvinn
Ole Jørgen har bidratt sterkt til utvikling og innføring av bærekraftig innovasjon blant bedrifter og virksomheter, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Han er forfatter av en mengde vitenskapelige publikasjoner og rapporter, og er en høyt anerkjent forsker i både innland og utland. 

Han har ledet an i kampen mot matsvinn gjennom Østfoldforsknings arbeid med metodeutvikling, kartlegging og effekter av tiltak mot matsvinn, og har bidratt sterkt i arbeidet med å unngå suboptimale løsninger ved å studere sammenhengen mellom mengde og type emballasje og potensialet for redusert matsvinn. 

For tiden er han også primus motor for den store NorEnviro-satsingen der Østfoldforskning står i spissen for et nasjonalt senter for miljødokumentasjon.

Redusert miljøbelastning
Med all sin kunnskap og kompetanse, og gjennom flere perioder som direktør, har Ole Jørgen ledet an i arbeidet med å føre Østfoldforskning i strategisk og faglig svært interessante retninger. 

Hele tiden har han hatt fokus på hva som kan gjøres for å redusere miljøbelastningene og øke miljø- og ressurseffektiviteten for ulike verdikjeder. 

Utover dette, har han også bidratt med sin kunnskap gjennom professor 2-stillinger, både ved NTNU og ved NMBU, noe som har gitt verdifulle synergier mellom institusjonene.

- I tillegg til den enorme faglige kunnskapen og kapasiteten, er Ole Jørgen også en kjær medarbeider som vi kollegaer setter utrolig stor pris på, og som kort kan karakterisere med følgende fem stikkord: Kunnskapsrik, Ustoppelig, Engasjert, Raus og Kreativ, skriver Østfoldforskning.PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-11-06

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
forskning LCA matsvinn Miljø miljøinnsats miljøpåvirkning miljøregnskap

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC