...
Automatisering av etikett-produksjon til nye høyder
 - Sikkerhet i alle faser er noe vi ser på som veldig viktig for vår produksjon,sier Kai Gunnar Herseth, eier og utvikler i Lexit Group AS. 
Jostein Sæter i etikettproduksjonen hos Lexit Group.
Bobst-pressen i arbeid hos Lexit.
Full produksjon av etiketter på Bobst-pressen til Lexit Group.

Lexit Group har gjennomført en forbedring av det digitale etiketthåndteringssystemet som frigjør ressurser i alle ledd og gjør prosessen mer transparent for kunden.

Lexit Group har over lang tid utviklet egne digitale etiketthåndteringssystemer som automatiserer og forenkler alle etikettprosesser for kundene og internt i produksjonen. Ved å utvikle, finjustere og forbedre systemene kontinuerlig i alle ledd, vil de ligge i forkant av den digitale utviklingen.

Sikkerhet prioriteres
 I siste ledd har de presser som automatisk bytter klisjeer til neste jobb. På et web-senter kan kunden til enhver tid følge med på hvordan produksjonen utarter seg. På samme sted kan de godkjenne nye forslag til design og layout før produksjonen igangsettes.

Dette bidrar til økt sikkerhet rundt bestillingsrutiner og vil luke ut feil i produksjonen. 

- Sikkerhet i alle faser er noe vi ser på som veldig viktig for vår produksjon, eksemplifisert ved matprodusenter. Hvis kontrollører av deklarasjoner og næringsinnhold oppdager mangler er dette lett å påpeke, og endre, med et slikt system, sier Kai Gunnar Herseth, eier og utvikler i Lexit Group AS. 

I høst har Lexit Group gjort flere endringer i den digitale flyten. I tillegg til å gi kundene mer detaljert oversikt, innsikt og styring av egne etiketter, sparer selskapet nå store ressurser i alle ledd på den siste automatiseringsløsningen. 

Etikettfiler genereres i systemet
Med utgangspunkt i en detaljert excel-fil og en tilrettelagt designfil laget for variabel produksjon, klarer systemet nå å generere en hel serie på flere hundre trykkeklare etikettfiler uten at noen har lagt sine hender på hver enkelt etikettfil.

Et eksempel er Bama som i sommer skulle ha produsert flere hundre jordbæretiketter. 

- Den automatiserte produksjonsmodellen sparte oss her for uendelig mye tid og ressurser ved at etikettfilene ble generert i systemet. Dette gir oss uante muligheter for fremtidig etikettproduksjon, skriver Lexit Group i en pressemelding.

- Som et ledende konsern på etikettmarkedet i Skandinavia er vi alltid på jakt etter å forbedre alle prosesser helt fra etiketten designes/klargjøres og produseres i våre trykkpresser til den havner ute i produksjonslinjene hos våre kunder. Dette er en pågående prosess.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-09-28

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
digitalisering etiketter etikettproduksjon etikettrykk

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC