...
Trondhjems Eskefabrikk har digitalisert produksjonen
Trondhjems Eskefabrikk har innført digital produksjonsstøtte der data fra alle produksjonsmaskiner overvåkes.
Trondheim Eskefabrikk har stor nytte av det nye systemet. Her fra limavdelingen (foto Trondhjems Esksefabrikk).
Store investeringer har gjort bedriften til en av Skandinavias ledende emballasjeprodusenter (Foto Trondhjems Eskefabrikk).
Trondhjems Eskefabrikk AS er en av utstillerne på Emballasjeforeningens område på Scanpack 2018 (foto Trondhjems Eskefabrikk).

Etter å ha utviklet ideen gjennom flere år, innførte Trondhjem Eskefabrikk i fjor digital produksjonsstøtte. Det har innfridd alle forventninger og gir gevinst.

Fabrikken gjennomførte et omfattende digitaliseringsprosjekt i 2017 der CodeIT Enterprise ble integrert med bedriftens øvrige IT-systemer. Samtidig monterte de PLS-styrte sensorer i samtlige maskiner i produksjonen.

Framtidsrettet beslutning
Daglig leder Tore Brekke Olsen og kvalitetssjef Steinar Jonassen kan nå fastslå at beslutningen var riktig og framtidsrettet.

- Planene om å etablere digital produksjonsstøtte hadde modnet gjennom flere år, slik at vi hadde en grundig og gjennomarbeidet kravspesifikasjon, forteller de to til bladet Logistikk og Ledelse.

Resultatet ble en moderne infrastruktur gjennom hele virksomheten fra råvarelager til leveranse, der CodeIT Enterprise er navet i systemet.

- Selvfølgelig har det medført betydelige investeringer i både tid og penger, men vi ser gevinstene hver dag.

Et nytt nevesystem i bedriften
Høyere kvalitet i alle produksjonsledd, bedre informasjonsflyt og mer nøyaktige rapporter og tallgrunnlag for kalkulasjon trekkes fram som de fremste fordelene.

For et trykkeri er det kun ordreseddelen som blir papirløs. Papir og kartong spiller en helt avgjørende rolle for bedriften som er en av Skandinavias ledende produsenter av emballasje, først og fremst til næringsmiddelindustrien.

Den digitale produksjonsstøtten beskrives som et nytt nervesystem i bedriften. Kvalitetssjef Steinar Jonassen har nå tre skjermer der han har løpende oversikt over produksjonen.

- Informasjonsflyten er på et nytt nivå, og kvaliteten på informasjonen holder et høyere nivå enn tidligere, konstaterer han.

Fanger opp avvik med en gang
Med PLS-styrte sensorer i samtlige produksjonsmaskiner og direkte integrasjon med CodeIT-databasen, kan avvik i produksjonen detekteres raskere.

- Tidligere fanget vi gjerne opp avvik i etterkant, mens det nå er fem sekunders forsinkelse fra produksjonsmaskinen til storskjermen på kontoret mitt. Det er som å lande på en annen planet, sier daglig leder Tore Brekke Olsen.

Han forteller videre at investeringen utgjør bedriftens plattform for videre vekst, der både råvarelageret og ferdigvarelageret skal utvides.

CodeIT Enterprise er en digital verktøykasse for å bygge og vedlikeholde industriapplikasjoner. Systemet skreddersys for hver kunde og integreres med industri- og ordresystemer, sensorer og maskiner


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-06-06

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
digitalisering eske Industry 4.0 kartong

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC