...
Rapport avdekker barrierer for bruk av resirkulert plast
Grønne offentlige innkjøp er blant tiltakene som foreslås i rapporten for å øke bruken av resirkulert plast i Norden.

Plastavfall fra forbrukere er en verdifull ressurs som i dag ikke utnyttes fullt ut. Mesteparten kommer fra husholdninger, men mye av dette brennes i Norden.

Plastavfall kan stamme fra mange sektorer som landbruk, bryggebransjen og bilvrak. Men mesteparten samles inn via husholdningsavfallet. 

Barrierer bremser markedet 
I Norden blandes fortsatt mye av det utsorterte plastavfallet med restavfall, mens plast som samles inn separat ofte er vanskelig å bruke i produksjon av høykvalitets plast.

Dette viser en ny rapport fra Nordisk Råd kalt «Plastic Waste Markets - overcoming barriers to better resource utilation».

Det er en del barrierer som bremser utviklingen i markedet for resirkulert plast. Noen av disse er tekniske, noen er lovmessige og noen har med logistikk å gjøre. Politiske initiativ som styrker markedet for resirkulert plast kan brukes til å fjerne eller overkomme disse barriere.

Foreslår tiltak for økt bruk av resirkulert plast
Rapporten er ment å gi en oversikt over barrierene og å foreslå potensielle tiltak for å overkomme dem og styrke markedet. Prosjektet er en del av markedsutfordringene som de nordiske statsministerne har satt fokus på for å gjøre Norden til en ledende region for grønn vekst.

Alle funnene i prosjektet kan leses i prosjektrapporten som viser metodene som er brukt og hvilke barrierer som er funnet. Den gir også en analyse av potensiell effekt av de foreslåtte løsningene på disse barrierene.

Rapporten inneholder også inspirerende case studies og holdningene til forskjellige aktører i verdikjeden for plastavfall.

Rapporten kan lastes ned her.
 


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-06-05

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
husholdningsavfall plastemballasje plastgjenvinning resirkulering resirkulert innhold

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC