...
Kraftig kritikk av EU-forslag om forbud mot plastartikler
- Disse produktene vil ikke forsvinne, de kommer bare til å produseres i andre materialer, sa Frans TImmermans.
Jyrki Katainen mener kommisjonens forslag viser vei når det tiltak mot plastforsøpling i havet.

EU-kommisjonens forlag om forbud mot utvalgte plastprodukter ble presentert 28 mai, men det har allerede fått sterk kritikk fra flere hold.

EU-kommisjonen ønsker å forby utvalgte produkter som bidrar kraftig til det voksende plastavfallet på strender og i hav. Det dreier seg om produkter som også finnes i andre typer materialer enn plast.
Forslaget ble presentert i Brussel av de to visepresidentene Frans Timmermans og Jyrki Katainen.

Kritikken er sterk fra mange forskjellige hold
Forslaget gjelder engangsartikler i plast som engangsbestikk, tallerkener, drikkebegre, sugerør, ballongpinner og rørepinner, samt emballasje for mat på farten.

- Disse produktene vil ikke forsvinne, de kommer bare til å produseres i andre materialer, sa Frans TImmermans.

For plastprodukter der det ikke er utviklet enkle alternativer, foreslår kommisjonen at medlemslandene reduserer bruken av disse. Blant annet skal innsamlingen av engangsflasker i plast økes til 90 prosent.

Jyrki Katainen mener kommisjonens forslag er en utmerket anledning for Europa å vise vei når det tiltak mot plastforsøpling i havet.

Svensk bransjeorganisasjon er kritisk
Forslaget møter sterk kritikk, og det stilles spørsmål ved et forbud mot utvalgte plastprodukter. Den svenske bransjeorganisasjonen IKEM – Innovationes- og kemiindustrierna i Sverige – skriver for eksempel at et forbud mot plast ikke løser forsøplingsproblemet.

- Vi vil også redusere forsøplingen men advare mot at ensidige forbud mot visse plastprodukter snarere fører til økt miljøpåvirkning. Med papirkopper blir det like mye søppel som med plastkopper, skriver IKEM i en pressemelding, der de samtidig mener at forslaget om separat innsamling av drikkeflasker er bra.

- Å bare begrense bruk av utvalgte engangsprodukter i plast tar ikke tak i de underliggende årsakene til forsøpling, som er en kombinasjon av dårlig avfallshåndtering og feil atferd, skriver IKEM videre.

Vil øke avfallsvolum, energifrbruk og klimautslipp
- Å bytte ut plast med andre materialer vil øke avfallsvolumene, energiforbruket og CO2-utslippene. Det er bedre å satse på gjenvinning.

IKEM mener at løsningen på plastforsøplingen er å øke bevisstheten om problemet og endre menneskers atferd. De foreslår også at alle EU-land først skal pålegges å innføre det gjeldende avfallsdirektivet før de innføre nye lovforslag.

IKEM foreslår til slutt økt kildesortering og gjenvinning og påpeker behovet for separat innsamling av plastprodukter.

Tyske IK reagerer kraftig
Også den tyske plastemballasjeorganisasjonen IK kommer med kraftig kritikk av EU-kommisjonens forslag.

- Forbud mot sugerør i plast løser ikke problemet med plastavfall i havene, skriver de i en skarpt formulert pressemelding der avviser forslaget helt og holdent. Forbud mot enkelte produkter ødelegger den holistiske innstillingen til plaststrategien som EU la fram tidligere og som vår bransje støtter helhjertet, skriver IK og fortsetter:

- I stedet for bærekraftige innsamlings- og gjenvinningsløsninger, ressurseffektivitet og økt kundebevissthet om bærekraftig forbruk og miljøansvarlig håndtering av uunngåelig avfall, får vi nå en unødvendig politisk gest.

- Forbud er ikke rett vei å gå. Forbud øker ikke menneskers forståelse for hvor viktig det er med bærekraftig forbruk og miljøhensyn, skriver IK.

Les mer om EU-kommisjonens forslaghttp://www.emballasjeforeningen.no/6031/PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-05-31

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC