...
Forskere vil fange inn mikroplast med manetslim
Manetslim kan brukes i et biofilter som stopper mikro- og nanoplast i kommunale renseanlegg, før det kommer i havet.

I det innovative EU-prosjektet GoJelly tenker forskerne nytt i arbeidet med å løse mikroplastutfordringen: De vil bruke naturen selv til å fange den.

Prosjektet ledes av tyske GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research, men både SINTEF og NTNU er med. Målet med GoJelly er å utvikle et såkalt biofilter av slimet som manetene produserer. 

Tenkt som biofilter i renseanlegg
Manetens slim kan faktisk ta opp både mikro- og nanoplast. Tanken er at biofilteret skal brukes i for eksempel kommunale vannrenseanlegg for å stoppe plastpartiklene fra å komme ut i havet.

I GoJelly skal forskere ved NTNU og SINTEF jobbe sammen andre forskere og fiskere fra hele Europa med innhøsting av maneter i forskjellige europeiske havområder. I Norge er maneten Periphylla periphylla (kronemanet), som lever i Trondheimsfjorden målet for innhøstingen.

Forskerne skal finne ut hvilke manetarter som produserer mest slim og hvilke innhøstingsmetoder som er mest effektive for utvinningen og oppbevaringen av slimet. Filterets funksjonalitet og kapasitet skal også undersøkes.

I tillegg skal prosjektet drive oppdrett av maneter, slik at det kan forsyne seg selv med både forskningsmateriale og nok maneter til biofilter og andre manetprodukter. Maneter kan også brukes til blant annet fôr, menneskeføde, gjødsel og kosmetikk.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-05-18

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
havplast mikroplast Miljø

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC