...
Nedgang i produksjonen for norsk matindustri 1. kvartal
Matindustrien opplever nedgang i produksjonen. Sukkeravgiften og økt grensehandel kan ha bidratt til dette.
- Vi har nå en klar forventning om at regjeringen tar initiativ til en reversering i revidert nasjonalbudsjett, sier adm. dir. i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk, om sukkeravgiften.

Norsk industriproduksjon falt med 1,1 prosent fra fjerde kvartal 2017 til første kvartal 2018, viser sesongjusterte tall. Matindustrien bidrar til nedgangen.

Nedgangen kan særlig knyttes til lavere produksjon i næringsmiddelindustrien og innenfor næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).

Økt grensehandel på grunn av avgifter
Statistikken går ikke nærmere inn på årsakene til nedgangen, men NHO Mat og Drikke mener at økningen i avgiftene på alkoholfrie drikkevarer og sjokolade og sukkervarer har gitt økt grensehandel.

- Vi har nå en klar forventning om at regjeringen tar initiativ til en reversering i revidert nasjonalbudsjett, som legges frem om drøyt to uker, sa administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke for noen dager siden.

NHO Mat og Drikke mener at den voldsomme avgiftsøkningen svekker grunnlaget for den ambisiøse samarbeidsavtalen for bedre folkehelse mellom myndighetene og mat- og drikkenæringen som ble etablert i 2016. 

Med avtalen har næringsliv og myndigheter etablert konkrete måltall for reduksjon i inntaket av sukker, salt og mettet fett i befolkningen innen 2021.

Forsterker utfordringene
- Avgiftsøkningen, som er på nærmere 2 milliarder kroner, vil også forsterke utfordringene med den allerede sterkt økende grensehandelen, redusere statens avgiftsinntekter og true norske arbeidsplasser i mat- og drikkenæringen og i dagligvarehandelen, skriver NHO Mat og Drikke på sine nettsider.

Hval sjokoladefabrikk kunne nylig melde at de har tapt 1 million kroner og har måttet permittere en tredel av staben på grunn av sukkeravgiften.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-05-11

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
avgifter grensehandel matindustri resultat

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC