...
Omstridt EU-forslag om avgift på plastemballasje
EU-kommisjonen vil dekke inn Brexit med en plastavgift som samtidig skal være incentiv for økt gjenvinning av plast.

EU-kommisjonen vil innføre plastavgift for å dekke inn Brexit. Avgiften vil håve inn inntil 8 milliarder euro årlig men må godkjennes av skeptiske medlemsland.

Ifølge budsjettforslaget for 2021-2027 skal medlemsstatene betale et nasjonalt bidrag basert på mengden plastemballasjeavfall som ikke gjenvinnes. Det er opp til hvert enkelt land å bestemme hvordan de skal innføre en avgift som skal finansiere dette nasjonale bidraget, ifølge Europen.

EU-kommisjonen argumenterer med at dette er et incentiv for å redusere emballasjeavfallet. Avgiften skal stimulere den europeiske overgangen til sirkulær økonomi og implementering av plaststrategien.

Motstanderne, som Danmark, støtter økt gjenvinning men mener at et redusert EU må kunne leve med et mindre budsjett.

Les mer om hvordan ordningen er tenkt å fungere.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-05-08

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
avfall avgifter plastavfall

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC