...
Nammos GPS-team gjør produksjon og kvalitet bedre
Ronny Larsen (t.v.), specialist design, og Timothy Jøraholmen, design engineer forteller om Nammos bruk av ISO GPS.

GPS-teamet på Nammo jobber med alle nye produkter for å gjøre dem så produksjons- og kontrollvennlige som mulig.

Nammo Raufoss har jobbet målrettet med ISO GPS de siste årene. ISO GPS (Geometrisk Produkt Spesifikasjon) er et sett med standarder utviklet av ingeniører og industrier i over 60 land. Mange bruker i dag deler av dette systemet til å lage tegninger for framstilling av mekaniske komponenter.

Geometriske toleranser
– Vi har jobbet lenge med geometriske toleranser, sier avdelingsleder Jan Erik Johansen, og designingeniør Ronny Larsen fra designavdelingen på Nammo.

Siden våren 2015 har selskapet ønsket å løfte kompetansen innen ISO GPS-systemet. De har til nå hatt over 90 personer på GPS kurs hos K-tech.

- Ansatte fra design, kvalitet, prosess, maskin operatører, underleverandører og ledere har vært med for at vi skal få et felles språk når vi designer, tilvirker og kontrollerer våre produkter, forteller Johansen og Larsen. 

I følge dem har den viktigste forbedringen vært å kombinere GPS med toleransekjedeanalyse (VIS VSA), der de kombinerer GPS-systemet og fokuset på funksjon med simuleringen av hvordan toleranser påvirker designet gjennom bruken av VIS VSA.
 
Sparer tid og penger
– Vi ser at i de tilfellene der vi er tidlig inne i designfasen med kunden, kan vi spare kunden og oss selv mye tid og penger på å lage riktig design første gangen, presiserer Johansen. 

Selskapet har eksempler hvor de har jobbet mot store kunder som tidligere har låst designet på produkter, og hvor man i ettertid har erfart at designet har medført økte kostnader og vanskeliggjort produksjon av deler.

- Når vi er inne med GPS-teamet har vi i et tilfelle redusert krav som skal måles fra 800 til 100 mål. Komponentene blir billigere og lettere å produsere, noe som igjen medfører mindre avvik og kvalitetskostnader for vår del, en vinn-vinn situasjon, sier Johansen.

– Det vi ser ved at vi innfører nye krav på tegningen våre er at våre leverandører må lære seg den nye måten å lese tegninger på. Men den kostnaden er liten i forhold til de gevinster man får igjen ved å benytte ISO GPS systemet, avslutter Johansen.

På SMART industri-messen på Lillestrøm 17.-19. april kan du lære mer om smarte industriløsninger. Emballasjeforeningen er en av foreningene som støtter messen.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-04-11

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC