...
Norges smarteste bedrift følger en digital rød tråd
Odd Tore Finnøy er forundret over hvor mye lengre vi har kommet i digitaliseringsprosessen i Norge enn i de andre nordiske landene.

Industriselskapet Brunvoll AS ble kåret til Norges smarteste industribedrift i 2017. Ifølge direktøren tenker selskapet digitalisering i hele produksjonen.

– Hos oss har digitalisering vært en del av et langsiktig arbeid som vi har drevet med gjennom mange år, sier Odd Tore Finnøy, administrerende direktør hos Brunvoll AS. 

Digitalisering i hele produksjonen
Han forteller at det begynte med automatisering og fortsatte videre med digitalisering og robotisering i produksjonen, så fulgte digitalisering av administrative prosesser.

– Vi tenker digitalisering i hele produksjonen, fra fødselen av en idé, til oppfølging av produktet gjennom hele levetiden og til gjenbruk av data i videre utvikling. Vi har en digital rød tråd gjennom hele verdikjeden, sier Finnøy.

Industriselskapet Brunvoll AS er leverandør til den maritime bransjen. Selskapets kjerneprodukter er thrustere og fremdriftssystemer.

Er med i industriklyngen iKuben
Brunvoll er én av cirka 50 bedrifter i NSE-klyngen iKuben. Klyngen har for tiden et prosjekt med hovedtema «rask omstilling til digital verdiskapning».

 Felles for industri- og teknologibedriftene i iKuben er at de har utfordringene og mulighetene som ligger i digital verdiskapning som fokusområde. 

Utfordringen er nemlig å anvende den digitale innsikten nye teknologier muliggjør til å skape verdier, som igjen skal føre til nye bærekraftige forretningsmodeller, produkter og tjenester.

Nordisk samarbeid om Industri 4.0
Finnøy forteller at de er invitert inn i et nordisk samarbeidsprosjekt for å møte tyskernes Industri 4.0.

Gjennom dette prosjektet er Finnøy blitt forundret over hvor mye lengre vi har kommet i digitaliseringsprosessen i Norge enn i de andre nordiske landene.

– Når de andre landene snakker om digitalisering, så dreier det seg i hovedsak om automatisering og robotisering, mens i Norge tenker vi mye bredere, sier Finnøy.

Støtter messen SMART Industri
På spørsmål om det å arrangere SMART industri som en møteplass for industrien, svarer Odd Tore Finnøy at han er positiv til dette. Men han mener det er viktig at «alle» er med.

Med «alle» mener han de store bransjeforeningene, slik at det blir ett stort arrangement og ikke flere små messer og bransjetreff som blir veldig like.

Emballasjeforeningen er en av bransjeforeningene som støtter opp om SMART Industri som arrangeres på Norges Varemesse i Lillestrøm 17.-19. april 2018.

http://smart-industri.no/


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-03-12

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
digitalisering Industry 4.0 messer SMART industri

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC