...
Dobbel ISO-sertifisering som eneste etikett-trykkeri
- Nå har vi fått et kvalitetsstempel på jobben vi gjør med å kvalitetssikre alle ledd, sier Jarl Andre Skarsten i Ellco.
- Et anvendelig ledelsesystem bare kan oppnås gjennom aktivering av samtlige medarbeidere, sier Skarsten.
Arbeidet med ISO-sertifiseringen startet tidlig i 2017, etter at Ellco tapte et anbud.

Ellco Etikett startet 2018 med å bli det eneste etikett-trykkeriet i Norge som er sertifisert for både kvalitet og miljø etter de internasjonale, strenge ISO-kravene.

Arbeidet startet tidlig i 2017. Ellco Etikett hadde nettopp opplevd å tape et stort anbud hos en gammel kunde. Delvis fordi et av kriteriene i anbudet var at leverandøren måtte være kvalitetssertifisert etter ISO-standarden. 

- Da gikk det rett og slett en liten djevel i oss, forteller daglig leder, Christian Egedius.

- Vi hadde jobbet mye internt med å bygge kvalitet i våre systemer over flere år, og så skulle vi ryke på en smell fordi vi manglet et sertifikat på det? Nei, fy flate. Jeg tror det gikk mindre enn en time fra vi bestemte oss til vi hadde booket det første møtet med en konsulent. 

To i én smekk 
Kiwa Teknologisk Institutt fikk oppdraget, og en god fremdriftsplan kom raskt på plass. I følge konsulenten fra Kiwa, var Ellco Etikett moden nok som kvalitetsleverandør til at man kunne gå for to ISO-standarder samtidig. 

Dermed ble trykkeriets kvalitets- og utviklingsansvarlig, Jarl-André Skarsten, prosjektleder for sertifisering innen både NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015. Han tok oppgaven på strak arm, og skal ha mye av æren for at Ellco Etikett i dag kan smykke seg med ISO-titlene. 

- Jeg må si det har vært veldig spennende og interessant, og på mange måter veldig konfronterende, sier Jarl-André Skarsten. 

- Vi har virkelig fått kjenne på systemene våre og tatt tak i de områdene som har lugget mest. Nå har vi fått et kvalitetsstempel på den jobben vi gjør med å kvalitetssikre alle ledd. 

Godt utgangspunkt i Lean 
Skarsten understreker at etableringen av et anvendelig og levende ledelsessystem bare kan oppnås gjennom aktivering av samtlige medarbeidere i en virksomhet. 

Han forteller videre at det har vært en lang prosess, men at jobben Ellco Etikett har gjort siden de startet sin reise innen Lean i 2013 var et veldig godt utgangspunkt. 

- Ellco Etikett har en forståelse for kvalitet basert på fakta. Vi måler og registrerer i alle ledd. Dette gir grunnlag for faktabaserte beslutninger og gir lite rom for synsing. Til syvende og sist kommer dette kunden til gode. 

Trygghet i gode systemer 
Gjennom ISO-arbeidet har Ellco Etikett blant annet fått på plass et solid avvikssystem for registrering og håndtering av både interne avvik og reklamasjoner fra kunder. Systemet bidrar sterkt som grunnlag for opplæringsarbeidet i bedriften, og gir en unik kompetanse på kundenes krav og behov. 

Salg, spesifisering og produksjon av selvklebende etiketter er på mange måter en komplisert prosess å standardisere. Spesielt på et trykkeri som Ellco Etikett, der utvalget av trykkmetoder og spesifikasjoner er i verdensklasse. 

Alle oppdrag er ulike. Bedriften har derfor jobbet tett med ledende programvareutviklere i etikettbransjen for å bygge systemer som sikrer kvalitet og et høyt nivå av automasjon. 

LabelTraxx
Det amerikanske ERP-systemet LabelTraxx understøtter alle prosesser fra første tilbud og helt til pakkedisken har ekspedert ut ferdige varer. Sporbarheten på materialforbruk, farge og lakk, er helt ned på produksjonsnivå.

Med filbehandlingsverktøyet ESKO integrert i arbeidsflyten, er også originalfilene til kunden sikret korrekt behandling og trygg lagring for fremtidige opptrykk.

- Med en så god kontroll på råvarene vi bruker, og tiden og energien brukt i produksjonen, var det ingen grunn til å ikke sertifisere oss for miljødelen av ISO også. Vi har en klar ambisjon om å bli en synlig aktør for produksjon av miljøvennlige etiketter, og vil jobbe mot dette i alt vi foretar oss, sier Skarsten. 

Imponert konsulent 
Bent Barman Skaare er konsulenten fra Kiwa Teknologisk Institutt som veiledet etikett-trykkeriet gjennom forarbeidet mot ISO-revisjonen. Han fulgte spent med da «eleven» skulle opp til eksamen. 

- Ellco Etikett har vært en veldig spennende bedrift å jobbe med. Jeg jobber med mange selskaper som skal ISO-sertifisere seg, men jeg må si at dette trykkeriet har imponert meg. De fleste bedrifter tar én sertifisering av gangen. Nå har Ellco Etikett tatt to, og de gjorde det på kort tid, sier Skaare. 

Selve sertifiseringen ble gjort av uavhengige revisorer fra Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS. Det ble to tøffe runder med utspørring, kontroller og avvik som måtte lukkes, men i januar 2018 kom altså bekreftelsen:

Ellco Etikett er formelt sertifisert som en miljøbevisst kvalitetsleverandør etter internasjonal standard. 
- Da skal det i hvert fall ikke stå på det i fremtidige forespørsler, avslutter daglig leder Egedius med et smil. 


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-03-06

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
etiketter etikettering etikettrykk ISO-sertifisering kvalitetssikring sertifisering

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC