...
VKMs miljøoppdrag blir utvidet på permanent basis
Lars E. Hanssen er direktør for VKM og norsk representant i EFSA Advisory Forum.

I november 2017 ble VKMs miljøoppdrag utvidet på permanent basis. Som konsekvens endrer komiteen navn til "Vitenskapskomiteen for mat og miljø".

I 13 år har VKM levert risikovurderinger for å sikre trygg mat, matproduksjon og miljø i Norge. I november 2017 ble miljøoppdraget utvidet til også å omfatte vurdering av risiko ved fremmede organismer, handel med truede arter og mikrobiell økologi, etter en prøveperiode på to år.

Uavhengig aktør
- En naturlig konsekvens av det, er at vi endret navn til Vitenskapskomiteen for mat og miljø, skriver direktør Lars E. Hanssen i forordet til VKMs faglige årsrapport for 2017.

VKMs oppdragsgivere er Miljødirektoratet og Mattilsynet, og Klima – og miljødepartementet fremhevet VKMs faglige uavhengighet som begrunnelse da oppdraget ble utvidet.

- Det er vi svært glad for. Faglig uavhengighet er selve grunnmuren til VKM. For at samfunnet skal ha tillit til våre risikovurderinger, er det avgjørende at vurderingene ikke er farget av hensyn til politikk eller forvaltning, skriver Hanssen.

Norsk kontakt i EFSA
Sekretariatet i VKM er også norsk kontakt for EUs myndighet for næringsmiddeltrygget EFSA (European Food Safety Authority). Direktør Lars E. Hanssen er Norges representant i EFSAs rådgivende organ, Advisory Forum.

EFSA gjør risikovurderinger og gir råd til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og medlemslandene innenfor områdene matbårne sykdommer, ernæring og næringsstoffer, forurensende stoffer, dyrehelse og dyrevelferd, plantehelse, plantevernmidler og produksjon og distribusjon av næringsmidler.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-03-02

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
mattrygghet Miljø

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC