Kjell Ivar Bache er uenig i artikkel om nedbrytbar plast
Kjell Ivar Bache skriver at markedsandelen for nedbrytbar bioplast er under 1 prosent og at 10 prosent andel i resirkulert plast går uten problemer. 

- Østfoldforsknings artikkel berører et høyst aktuelt emne, men mangler gode definisjoner og er dessverre beheftet med både faktafeil og sammenblandinger, sier han.

21. februar refererte Packnews.no til Østfoldforsknings artikkel i Aftenposten samme dag om at nedbrytbar plast ikke løser miljøproblemet. Kjell Ivar Bache, CEO i BioBag International, har skrevet et leserbrev der han kommenterer Østfoldforsknings artikkel og poengterer sitt syn på saken.

Her er Kjell Ivar Baches skriv i lett redigert versjon:

BioBag-Gruppen har i mer enn 20 år produsert plast basert på ulike råvarer. Vår virksomhet er internasjonal og vi omsatte i 2017 for NOK 375 millioner. I dag produserer og bringer vi primært til markedet plastposer og -film basert på følgende råvarer: 

1) komposterbar/bio-nedbrytbar
2) fossilfri
3) resirkulert plast

Vi produserer også egen råvare til 3) ved at vi selv lager råmaterialer basert på plastavfall fra konsument og industri. Således har vi god praktisk erfaring med både produksjon av ulike plaster, samt resirkulering.

Riktig plast til riktig anvendelse
Artikkelens konklusjon om at det beste er å sørge for at plast ikke havner i naturen er åpenbar. Videre er å redusere bruken av plast selvsagt den beste måten å redusere plastproblemet på. 

Så er det slik at bruk av plast også har positive effekter, som forlenget levetid for matvarer og mindre svinn. Eller redusert CO2-utslipp. Her må man altså veie fordeler og ulemper opp mot hverandre. Dette er et prinsipp som bør følge all anvendelse av plast. Riktig plast til riktig anvendelse. 

Østfoldforskning har videre rett i at termen «bioplast» dekker et bredt felt av plaster med stor eller liten andel fossilfritt innhold og at fossilfri plast (fra sukker), til tross for lang reisevei, stort sett har en gunstig LCA. 

Forskjellige typer nedbrytbar plast
Derimot feiler de i omtalen av nedbrytbar plast på to viktige områder.

For det første må man skille mellom nedbrytbar plast og sertifisert bio-nedbrytbar (komposterbar) plast. Og hold tunga rett i munnen her! 

En typisk nedbrytbar plast betegnes gjerne i plastbransjen som «Oxo-nedbrytbar». Denne plasten har et bindemiddel som løser seg opp over tid, spesielt av sollys. Resultatet blir det verste av alt – store mengder mikroplast som ikke brytes ned. 

Der har Østfoldforskning rett.

Polymerene spises opp
En bio-nedbrytbar plast spises derimot opp av mikrober på samme måte som de spiser planterester i jorda ved kompostering. Mikrobene kan altså spise polymerene i bio-nedbrytbar plast, eller med andre ord bryte plasten ned til CO2, vann og humus. 

Normal plast (fossil eller ikke-fossil) kan mikrobene ikke spise pga deres polymertype/struktur. Litt avhengig av bruksområde har bio-nedbrytbar plast ulike typer sertifiseringer.

 Østfoldforskning nevner Industriell kompostering (sertifisert OK Compost) etter EN13432, og dette er typisk for produkter innen husholdningsavfall som håndteres industrielt. 

Så har vi sertifisert etter OK Compost Home som komposterer under mindre gunstige forhold, og til slutt OK Compost Soil som typisk brukes i landbruksfilm der rask kompostering er ønskelig. 

Etterlates ingen mikroplast
Felles for disse sertifiseringene er at det ikke etterlates mikroplast i jorda over tid, kun i en begrenset periode mens nedbrytningen pågar. 

Ja, det kan ta mer enn 12 uker før fullkompostering, kanskje opp mot ett år. Bio-nedbrytbar plast som havner på overflaten i naturen eller i vann vil avhengig av vær og vind kunne bruke enda lenger tid på nedbryting, kanskje 1-2 år. 

Uansett er dette betydelig bedre enn tradisjonell plast som aldri blir borte, men bare oppløses i stadig mindre biter. 

Under 1 prosent markedsandel
Den totale mengden bio-nedbrytbar plast som forbrukes i verden vil i år være mindre enn 1% av totalt forbruk. Vi tror at andelen i Norge også er under 1%. Som produsenter av ulike typer plast har vi over tid gjort flere forsøk med innblanding av bio-nedbrytbar plast i våre resirkulerte produkter. 

Vår erfaring er at opp til 10% innblanding av bio-nedbrytbar plast gir utmerkede resirkulerte produkter. Det finnes også forskning som peker i samme retning. 

Vi ser derfor ikke det store problemet bio-nedbrytbar plast skulle utgjøre i avfalls-sykelen all den tid bio-nedbrytbar plast, hvis den da ikke ender som kompost, uansett vil utgjøre en minimal del av denne syklen. 

Det er beklagelig at flere aktører forsøker å etablere den sannhet at bio-nedbrytbar plast er, eller kan bli et problem. Derimot bør vi alle søke etter å redusere vårt forbruk, bruke riktig plast til riktig anvendelse og selvsagt sørge for at plasten ikke havner i naturen.

Kjell Ivar Bache, BioBag International


Se Østfoldforsknings artikkel i Aftenposten: Nedbrytbar plast løser ikke miljøproblemet


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-02-28

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
biologisk nedbrytbar Bioplast komposterbar plastemballasje

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC