...
Deltakerne i smartPACK var sammen på speed-dating
Prosjektleder Jørgen Ingeberg (stående) håper at smartPACK skal komme opp med et fyrtårnprosjekt.
Workshop 2 i næringsklyngen smartPACK dreide seg om speed-dating for at deltakerne skal bli kjent.
Trine Kopstad Berentsen fra Solenergiklyngen hadde mange gode råd til smartPACK-deltakerne.

Den andre workshopen i næringsklyngen smartPACK var lagt over to dager for at deltakerne skulle få tid til å bli bedre kjent med hverandre og hverandres bedrifter.

27.-28- februar fra lunsj til lunsj var næringsklyngen smartPACK samlet på Olavsgaard. Mye av programmet handlet om speed-dating, slik at deltakerne kunne bli bedre kjent med hverandre og hverandres bedrifter.

Workshop nr. 2 i smartPACK
smartPACK ledes av Emballasjeforeningen og omfatter nå 25 bedrifter som har fokus på løsninger for emballering og distribusjon av matvarer. Les om prosjektet på smartpackinnovation.no.

Prosjektet hadde sin første kick-off i september 2017, etter at prosjektet ble initiert i mars samme år, med støtte fra fylkeskommunene i Akershus og Østfold.

- Vi har midler til å drive frem til sommeren 2019, men håper å få mer støtte. Vi håper å få fram et fyrtårnprosjekt som alle kan stille seg bak og som er synlig for andre, sa prosjektleder Jørgen Ingeberg på workshopen.

Han hadde invitert Trine Kopstad Berentsen fra Solenergiklyngen for å fortelle hvordan de har utviklet sitt samarbeid.

- Selv om dette er en helt annen bransje, er utfordringene med å organisere klyngesamarbeidet de samme, forteller Ingeberg.

Opprettet i Kunnskapsbyen
Solenergiklyngen ble startet i 2016 ved Kunnskapsbyen på Kjeller, bygget på et nettverkssamarbeid som hadde pågått siden 2013. Nettverket har nå 60 medlemsbedrifter, ni FoU-aktører og 12 utviklingsaktører, de fleste a dem i Oslo-området.

- Søknadsprosessen for å få støtte er veldig detaljert, sa Berentsen, som rådet smartPACK-deltakerne til å jobbe systematisk for å bli enige om strategi og hovedmål for samarbeidet.

- Resten handler om å bli kjent med hverandre, bruke innovasjonspartnerne og bli enige om markedsområder, sa hun.

- Det gjelder å utvikle en delingskultur, noe som ikke er så lett i utgangspunktet. Man må bli kjent med hverandre for å bygge tillit. Å utvikle klyngemetodikk tar tid.

Etter alt å dømme gikk deltakerne i smartPACK inn i speed-datingen med stor iver, og med nettverksbygging utover kvelden burde noe av grunnlaget for et godt samarbeid være lagt.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-02-27

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
nettverksbygging næringsklynge smartPACK

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC