...
19 vedtak om avfall vil få flertall i Stortinget tirsdag
- Et stort skritt for sirkulærøkonomien, sier administrerende direktør Nancy Strand i Avfall Norge om vedtakene.

Tirsdag 27. februar vedtar Stortinget blant annet at det skal innføres krav om sortering av matavfall og plast fra husholdninger og lignende avfall fra næringslivet.

- Et stort skritt for sirkulærøkonomien, sier administrerende direktør Nancy Strand i Avfall Norge.

19 vedtak får flertall i Stortinget
Ifølge Avfall Norge er det 19 vedtak som kommer til få flertall i Stortinget. Blant annet vil et enstemmig Storting be regjeringen om å revidere strategien mot marin plastforsøpling og spredning av mikroplast innen 2020.

Stortinget ber regjeringen sette nasjonale mål for avfallsforebygging, materialgjenvinning og gjenbruk i tråd med EUs sirkulære økonomipakke. Stortinget vil også be regjeringen fremme forslag om en matkastelov som omfatter næringsmiddelindustrien og matvarebransjen.

I tillegg vil Stortinget vil be regjerningen om å fase ut «unødvendig bruk» av engangsartikler i plast.

Les hele listen over de 19 vedtakene her

Utvikling av sirkulærøkonomi
Avfall Norge har jobbet systematisk med å gi innspill på vegne av en samlet avfalls- og gjenvinningsbransje. Hovedmålet har hele tiden vært å komme med konkrete forslag til å utvikle sirkulærøkonomien.

– Vi pekte tidlig ut et mål om nasjonale krav til kildesortering, som nå kommer om utsortering av matavfall og plastavfall fra husholdninger og tilsvarende fra næringslivet, sier Nancy Strand.

Gjennomslaget for sorteringskrav kommer kort tid etter tilsvarende målsetning ble skrevet inn i Jeløy-erklæringen da regjeringen ble utvidet med Venstre tidligere i år.

Langt unna målsetting for materialgjenvinning
– Materialgjenvinningen i Norge har hatt negativ utvikling de siste årene, og vi ligger fremdeles langt unna målsetningen om 50 prosent materialgjenvinningsgrad som skal være innfridd innen 2020.

- Dersom vi skal komme i mål må vi sortere mer, fortsetter Strand, som lover bransjen at Avfall Norge skal følge opp vedtakene med å legge press på rask gjennomføring.

I høringen i Stortingets energi- og miljøkomité 15. januar i år rettet Avfall Norge også søkelyset på behovet for nasjonale mål for materialgjenvinning, noe som også blir vedtatt i behandlingen 27. februar.

Nasjonal strategi for sirkulærøkonomi
Et annet viktig gjennomslag for Avfall Norge er at Stortinget nå ber regjeringen utarbeide en nasjonal strategi for sirkulærøkonomien.

Avfall er og vil være en vesentlig inngang til å etablere en mer bærekraftig og ressurseffektiv økonomi i Norge.

– Vårt arbeid med stortingsmeldingen startet omtrent samtidig med at Avfall Norge utga avfalls- og gjenvinningsbransjens veikart for en sirkulær økonomi, sier Nancy Strand.

- Dette har ligget til grunn for våre innspill underveis i prosessen, både til stortingsmeldingen, i flere statsbudsjettrunder og i forbindelse med utvalgsarbeidet om Grønn konkurransekraft. 


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-02-26

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
avfall avfallsforebygging avfallssortering sirkulær økonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC