...
Stor pågang til faggruppen for sirkulær plastemballasje
- Det er gledelig at så mange ønsker å være med i faggruppen for sirkulær plastemballasje, sier direktør Kari Bunes.

Interessen for å delta i Emballasjeforeningens nye faggruppe for sirkulær plastemballasje er så stor at oppstartsmøtet torsdag 15. februar er flyttet til Mesh.

- Det er gledelig at så mange ønsker å være med, sier direktør Kari Bunes i Emballasjeforeningen. Hun forteller at lederen av et tilsvarende fagmiljø i Danmark, Miljøpolitisk sjef Crhistina Busk i Plastindustrien, kommer til oppstartsmøtet.

Christina Busk skal blant annet gi en orientering om arbeidet i deres forum for sirkulær plastemballasje og om hvordan de vurderer EU-kommisjonens plaststrategi.

Ellers vil deltakerne på oppstartsmøtet få en orientering om bakgrunnen og en innledning om den norske faggruppen for sirkulær plastemballasje.

Etter en presentasjonsrunde og foredraget til Christina Busk, blir det en dialog om utfordringer og muligheter knyttet til sirkulær plastemballasje i Norge.

Til slutt blir det lufting av synspunkter og drøfting av prioriterte områder og veien videre.

Om faggruppen for sirkulær plastemballasje
Styret i Emballasjeforeningen har vedtatt å etablere en faggruppe hvor felles muligheter og utfordringer knyttet til sirkulær plastemballasje settes op dagsordenen i en samlet verdikjede.

Emballasjeprodusenter, brukere av emballasje, forskningsinstitutter, leverndører av teknisk utstyr, returselskaper/avfallsaktører og andre fagmiljøer anses som reelvante ressurser i en slik gruppering.
 


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-02-14

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
faggruppe plastemballasje sirkulær plastemballasje sirkulær økonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC