...
Svakere salg av meierivarer og iskrem hos TINE i 2017
TINE opplevde nedgang i salget av meierivarer og iskrem i 2017.

TINEs driftsresultat for 2017 ble på 1.537 millioner kroner, 179 millioner kroner svakere enn i 2016. Årsaken er svakere salgsutvikling for meieri og iskrem.

Salgsinntektene for TINE Gruppa i fjerde kvartal var 5.781 millioner kroner, en vekst på 1,4 prosent sammenlignet med fjerde kvartal 2016. For året endte salgsinntektene på 22.097 millioner kroner, en økning på 0,2 prosent mot 2016.

Ikke fornøyd med utviklingen
Driftsresultatet for TINE Gruppa i fjerde kvartal ble 281 millioner kroner. Det var 28 millioner kroner svakere enn tilsvarende periode i 2016.

-Vi ikke fornøyd med utviklingen. Vi forsetter å gjennomføre forbedringer i alle deler av verdikjeden. Det er også avgjørende at TINE styrker forbrukerdialogen og blir flinkere til å respondere raskere på forbrukertrender, sier konsernsjef Hanne Refsholt.  

For å styrke konkurransekraften skal TINE også redusere kostnadene med 450 millioner kroner innen starten på 2019. Forbedringsprogrammet omfatter tiltak i alle selskapets virksomhetsområder.

Tiltakene, hvor mange er iverksatt allerede, vil bestå av strukturvurderinger, pågående endringsprosjekter, reduserte konsulentkostnader og nedbemanning. 

Økning i verdi – men nedgang i volum 
Totalt sett hadde meierikategorien en svak positiv utvikling i verdi i 2017 sammenlignet med 2016. Men utviklingen på volumsiden var negativ.

Salget av søtmelk går fortsatt nedover, hvilket blant annet skyldes at enkelte varianter av Tinemelk ikke lenger tilbys av alle kjedene. Salg av ost har falt både i verdi og volum etter god vekst i flere år.  

-Men det gleder oss samtidig at en nylansering som Østavind har slått an hos forbruker, sier Refsholt.  
Ellers har også kategorien yoghurt falt både i verdi og volum i 2017.  

-Det er betydelig konkurranse innenfor yoghurtsegmentet, og her må TINE bare jobbe hardere for å komme opp med nye innovasjoner, sier Refsholt. 

Satsing i Irland 
I fjor høst besluttet TINEs styre å investere 77 millioner Euro i et meieri med kapasitet til å produsere 20.000 tonn Jarlsberg i året. Målet er å sikre og forsterke salget av Jarlsberg utenfor Norge.

Bakgrunnen for dette er at eksportstøtten fases ut i løpet av 2020. Dette vil gjøre eksport av Jarlsberg fra Norge ulønnsom. Jarlsberg for det norske markedet skal fortsatt produseres i Norge av norsk melk. 

Driftsresultatet til TINE Gruppa i 2016 inneholder en positiv engangseffekt knyttet til planendring i uførepensjon på 245 millioner kroner. I kvartalsrapporten er denne engangseffekten trukket fra ved sammenligning mot driftsresultatet i 2016. 


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-02-14

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
iskrem Jarlsberg meierivarer resultat TINE

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC