...
Petcore Europe vil ha mer resirkulert PET i aerosoler
FEA startet prosessen med å endre Aerosoldirektivet i 2008. Målet er å øke bruken av resirkulert PET.

For å forutse behovet for å resirkulere en høyere andel av plastaerosolene, har Petcore Europe dannet en industrigruppe for aerosoler laget av PET.

Den nye spesialindustrigruppen har fått navnet Plastic Aerosol Recycling Special Industri Group, med forkortelse SiG.

- PET er et ideelt material for plastaerosoler
I 2020 vil Aerosol Dispenser Directive (ADD) potensielt tillate plastaerosoler over 220 ml.

- I dag er kapasiteten begrenset på grunn av at ADD ble skrevet i en tid der bare skjør plast var tilgjengelig. Dette førte til en praksis der plast ble behandlet på samme måte som belagte glassbeholdere, forklarer styreleder Johannes Burghaus om bakgrunnen for SiG.

- Med PET har vi i dag tilgang på et ideelt material for plastaerosoler. Derfor startet European Aerosol Federation (FEA) en prosess for å endre ADD og tillate plastaerosoler over 220ml tilbake i 2008.

Vil øke volumet av resirkulert PET
Målet for Sig er i tråd med Petcore Europs frivillige innsats for å øke volumet av resirkulert PET, noe som innebærer mer kompliserte gjenvinningsstrømmer.

- I henhold til den nye europeiske avfallsstrategien må vi gjøre det mulig å ta med ny plastaerosolemballasje i PET-avfallsstrømmen, forklarer Christian Crepet, administrerende direktør i Petcore Europe.

- Det er behov for retningslinjer for design, samt egnede systemer for innsamling, sortering og resirkulering for å gjenvinne plastaerosoler skikkelig. Gjennom dette  verdikjedesamarbeidet er målet å gjøre plastaerosoler fullt resirkulerbare i standard PET-beholdere. 


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-02-13

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
aerosoler gjenbruk PET plastemballasje resirkulering

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC