...
Matbransjen enige om felles ordlyd for best-før-merking
Mange av aktørene i matbransjener enige om at supplerende holdbarhets merking kan bidra til redusert matsvinn fra forbrukerne.

Supplerende merking på «best før»-merkede matvarer er et tiltak som kan bidra til kunnskapsheving og endret atferd når det gjelder matsvinn hos forbrukerne.

Forbrukerne står for over 60 prosent av matsvinnet i Norge, og "utgått på dato" er en av hovedårsakene til at vi kaster mat. Supplerende merking gjelder kun for "best før"-merkede matvarer og opplyser om at denne maten ofte kan spises etter utløpsdato.

Matbransjen enige om felles ordlyd
Nå har store deler av matbransjen blitt enige om en felles ordlyd ved bruk av supplerende holdbarhetsmerking på "best før"-merkede matvarer, som er et viktig skritt videre i matsvinnkampen.

Etter en høringsrunde blant et bredt utvalg bedrifter, var det ordlyden "Best før, ofte god etter" som fikk bredest oppslutning.

Q-Meieriene velger imidlertid å fortsette med sin etablerte ordlyd. Målet er at den frivillige tilleggsmerkingen skal signalisere at mat som er merket med "best før" ofte er spiselig etter at datoen er utløpt på en tydelig og enhetlig måte.

Felles symbol for «se, lukt og smak»
For å gi videre veiledning til forbrukerne har matbransjen også besluttet å utvikle ett felles symbol med "Se, lukt, smak", for å oppfordre til å bruke sansene på mat som har gått ut på "best før"-dato.

Flere aktører har brukt denne formuleringen på sine produkter en god stund allerede. Dette symbolet kan bedriftene velge å benytte direkte på emballasjen eller på egne nettsider og i sosiale medier eller kampanjer.

Generell kunnskapsheving hos forbrukerne er viktig for å skape større trygghet til å stole på egne sanser og avgjørelser når det gjelder matlaging. Her er matbransjen sitt ansvar bevisst og ønsker å bidra til at det kastes mindre mat hjemme på kjøkkenet.

Har satt temaet på dagsordenen
Matvetts rolle er å bidra til at matbransjen samarbeider om ulike svinnreduserende tiltak, og har blant annet hatt fokus på optimal holdbarhetsmerking i flere år.

 Q-Meieriene og NorgesGruppen har, sammen med flere andre aktører, allerede testet ut ulike varianter av tilleggsmerking på utvalgte produkter. Dette har bidratt til å sette temaet på dagsordenen som et matsvinnreduserende tiltak.

Erfaringene viser at forbrukerne ser på tilleggsmerking som nyttig.

Mattilsynet har fått oversendt ordlyden som matbransjen har kommet frem til. Bedriftene vil starte med å merke utvalgte "best før"-produkter med "ofte god etter" i løpet av kort tid.

Supplerende holdbarhetsmerking er frivillig, og det er bedriftenes ansvar å vurdere matkvaliteten for sine produkter og om det er hensiktsmessig å ta i bruk denne merkingen.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-02-06

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
holdbarhetsmerking matsvinn

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC