...
Elfa automatiserer seg til  bedre produksjonsflyt
Etter å ha tatt skrittet fra halvautomatisk til helautomatisk strekkfilming og automatisk etikettering av paller, har Elfa fått en helt annen produksjonsflyt.
Elfa har også installert helautomatisk etikettering av paller med skanning i samme anlegg.

Etter å ha tatt skrittet fra halvautomatisk til helautomatisk strekkfilming og automatisk etikettering av paller, har Elfa fått en helt annen produksjonsflyt.

- Personalet kan nå utnytte arbeidstiden bedre. Vi tjener tid, og det blir mer orden på sakene, sier Jan Brink, Production Leader på Elfas sentrallager i Västervik i Sverige.Elfa produserer og tilbyr alle typer oppbevaringsløsninger, for eksempel hyller og skyvedører.

Nå gjøres alt automatisk
Tidligere ble pallene påført strekkfilm i en halvautomatisk maskin med snurrende pall. Personalet måtte kjøre pallen på med truck og deretter dra i gang, plaste og flytte pallen. Under strekkfilmingen måtte personalet vente et par minutter.

Etter installasjon av det nye helautomatiske anlegget, blir pallene som skal strekkfilmes plasseres på en transportbane. Deretter skjer alt automatisk i ITO Pallpacks strekkfilmmaskin PallPack 8025.

Truckføreren kan imens kjøre videre til neste oppgave i stedet for å vente. Elfa mener at økonomien blir bedre gjennom kontrollert strekkfilmforbruk, mens redusert svinn gir bedre miljø.

Stabil pall og tett plast
Pallenes høyde kan variere mellom 0,5 og 2,65 meter, avhengig av om det er en eller to paller i høyden som skal plastes inn. En plate som legges på den øverste pallen stabiliserer varene under plastingen.

Strekkfilmingen begynner nederst og går suksessivt oppover. Når toppen av pallen er nådd, legger maskinen på topplast, og deretter fortsetter strekkfilmingen slik at topplasten festes. Pallen er dermed fullstendig beskyttet.

- Tidligere la vi på topplasten først og strekkfilmet etterpå. Det førte til at regnvann kunne trenge inn under plasten og skade emballasjen. Det kan ikke skje nå, sier Jan Brink.

Helautomtaisk etikettering av paller
Elfa har dessuten installert helautomatisk palletikettering med skanning i samme anlegg. Den ferdigplastede pallen går videre og etiketteres med palletiketter på langsiden og gavlen. En kontrollskanner verifiserer at strekkoden er godkjent.

Etiketteringsutstyret og skanneren er montert på et fast stativ, siden pallene har ulike høyder, mens etikettene alltid skal plasseres på samme høyde. På denne måten får Elfa en enhetlig og kontrollert etikett som plasseres i riktig posisjon.

- Produksjonskapasiteten er 50 paller i timen, eller 100 paller dersom de er dobbeltstablet, sier Jan Brink, som understreker at selskapet sparer tid på utstyret.

- Vi trenger ikke å feste plasten manuelt, trykke på en knapp, vente, klistrer på etikett og flytte pallen, da alt gjøres i ett. Vi har dermed fått en helt annen flyt, der truckførerne kan utføre andre arbeidsoppgaver og optimere tidsbruken, sier Jan Brink.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-01-30

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
automatisering etikettering strekkfilm

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC