...
Konferanse om digitalisert vedlikehold på Lillestrøm
På den nye messen SMART-industri som arrangeres på Lillestrøm18.-19. april blir konferanse om smart vedlikehold.

På messen SMART industri i Lillestrøm 18.-19. april skal det arrangeres en konferanse om digitalisert vedlikehold, som bygger på «Big Data» og «Internet of Things».

Industrien står nå overfor et generasjonsskifte med de mulighetene og utfordringene som ligger i Maintenance 4.0, det vil digitalisert og intelligent vedlikehold.

Konferansen arrangeres på SMART-industri
I forbindelse med messen SMART industri, som Emballasjeforeningen er en av foreningene bak, skal det arrangeres en konferanse som vil bidra til faglig utvikling innenfor dette temaet.

Foredragene skal bidra til å bygge opp faglig kompetanse om digitalisering, prediksjon og prognose av vedlikeholdet. Beslutningsgrunnlaget som fremkommer i de nye konseptene vil bygge på «cyber physical systems», sensorer, «Big Data» og «Internet of Things» (IoT).

Konsepter og metoder som har eksistert i en rekke år, vil få en renessanse ved bruk av Industri 4.0, mener arrangøren  Norsk Forening for Vedlikehold.

Sentrale temaer for konferansen:

 • Den digitale reisen
 • Hva kan industrien lære av bransjer som byggenæringen og vannkraftindustrien
 • Maintenance in digitalized manufacturing
 • Deep Digital Maintenance
 • Smart vedlikehold – Making Maintenance Smarter
 • CMMS-utvikling og digitalisering
 • Sematic framework for predictive maintenance
 • Internet of Things (IoT)
 • Turnaround Solutions
 • Sikkerhet
 • Next Generation Maintenance

Det blir lagt stor vekt på å presentere ideer fra ledende vedlikeholdspersonell I Europa og utveksling av praktisk erfaring.

Se program og påmelding


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-01-29

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
Big data digitalisering Industry 4.0 Internet-of-things SMART industri vedlikehold

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC