...
Q-Meieriene vokste i 2017 med 16 prosent fra året før
Styreleder Karl Johan Ingvaldsen og Q-sjef Bent Myrdahl har en ambisjon om 30 prosent markedsandel. I 2017 tok de inn litt.

Q-Meieriene omsatte meierivarer for 1,6 milliarder kroner i 2017. Det er en vekst på 219 millioner kroner, eller 16 prosent, fra året før.

En stor del av veksten kom fra produkter som Skyr mini, Q Frokostyoghurt, Drømmelett, Creme Fraiche og Skyr drikke. 

Ambisjon om 30 prosent av markedet
Selskapet har en ambisjon om 30 prosent markedsandel, og i 2017 tok det et lite skritt nærmere målet. Ifølge Q-sjef Bent Myrdahl, lå markedsandelen på 23 prosent ved årsskiftet.

Etter at Q-Melk dalte ned til en markedsandel på 19 prosent i 2016 er meieriet nå tilbake på ønsket veksttakt. Blant produktområdene som bidro til veksten, er yoghurt, der Q forbedret markedsandelen fra 8 til 11 prosent.

Rammevilkårsforbedring reddet konkurransesituasjonen 

Prekært med innovasjon
Fordi Jarlsberg-produksjonen flagges ut av Norge i 2020, og fordi vi opplever fall i etterspørselen etter meieriprodukter, mener styreleder Karl Johan Ingvaldsen i Q at det er prekært å øke kvalitet, omfang og tempo på innovasjon i meierimarkedet.

– Fortsetter vi som nå, må mer enn 500 hundre melkebruk legges ned de kommende årene. Sånn kan vi jo ikke fortsette, sier Ingvaldsen i en pressemelding.

– Vi har derfor foreslått ekstraordinære tiltak for å øke videreforedlingen basert på norsk melk, sier Ingvaldsen.

- Forslaget går ut på at myndighetene arrangerer en innovasjonskonkurranse, hvor alle meierier, små og store, kan konkurrere om å få bidrag til å gjennomføre innovasjon som de ikke makter å gjennomføre uten støtte.

- Finansieringen kan komme fra frigjorte midler som følge av at Jarlsberg-eksport ikke lenger skal subsidieres.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2018-01-29

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
meieri meierivarer resultat

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC