...
Milliardpotensial ligger i digitalisering av industrien
Økt produktivitet ved hjelp av digitalisering vil ha en klar og merkbar effekt på kostnader og marginer.

En ny studie fra Siemens Financial Services (SFS) viser at digitalisering kan øke inntekten for emballasje- og papirprodusenter med 106 milliarder USD.

Studien «Digitaliseringens produktivitetsfordel» beregner at den potensielle verden av digitalisering ligger mellom 68,6 og 16,7 milliarder USD på det globale markedet.

- Men uten spesialiserte finansieringsverktøy, står produsentene overfor en utfordring med å gjøre de investeringene i Industry 4.0-teknologi som kreves for digital forvandling, skriver SFS i rapporten.

Forskningsartikkel
Siemens Financial Services (SFS) har gitt ut en ny forskningsartikkel lansert på SPS IPC Drives 2017, som undersøker verdien av digitalisering for utskrifts-, emballasje- og papirprodusenter i Kina, Frankrike, Tyskland, India, Norden, Polen, Russland, Spania, Tyrkia, Storbritannia og USA.

Den potensielle verdien av digitalisering er beregnet til å være mellom USD 68,6 og 106,7 mrd. for den globale utskrifts-, emballasje- og papirindustrien.

Den nye generasjons digitalisert teknologi (også kjent som Industri 4.0), gjør det mulig for produsenter å forbedre ytelsen gjennom økt produktivitet, forbedret planlegging og prognostisering, forbedret konkurransekapasitet og større økonomisk bærekraft.

Selv om deler av produktiviteten er forskjellig i ulike land og industrier, vil det å øke produktiviteten, enten for å produsere samme antall produkter for mindre kostnad, eller flere produkter til samme kostnad, ha en klar og merkbar effekt på kostnader og marginer. Denne positive effekten har fått navnet Digitaliseringens produktivitetsfordel.

Statistisk modell ligger til grunn
Artikkelen bygger på en statistisk modell, utviklet av SFS, som beregner Digitaliseringens produktivitetsfordel for å demonstrere pålitelig økonomisk gevinst fra digitalisering og automatisering.

I utskrifts- og emballasjesektoren bidrar aktiv og intelligent emballasje med innebygde RFID-brikker (sporingsutskriftsteknologi) til å imøtekomme krav til sporbarhet.

For å klare utgiftene ved å investere i Industri 4.0-teknologi, har finansspesialister utviklet et sett med finansieringsverktøy kalt «Økonomi 4.0», som gjør overgangen til siste generasjons digitale teknologi mer rimelig og bærekraftig.

Disse verktøyene er utformet for å hjelpe trykket på produsentens kontantstrøm og driftskapital.

Mulighet for økt produktivitet
Artikkelen utforsker disse spesielle finansieringsmetodene, inkludert å kunne betale for å få tilgang til utstyr og teknologiøkonomi, teknologioppgradering- og oppdatering, programvareøkonomi, å betale for resultater, overgangsøkonomi og løsninger for driftskapital.

- Muligheten til å øke produktiviteten er et universelt utgangspunkt for målbar verdi av digitalisering, og for utskrifts-, emballasje- og papirprodusenter til å argumentere for at bedriften skal investere i teknologioppgraderingen til Industri 4.0, kommentarer Gunnar Skagerlind, Nordisk Salgssjef i Industri fra Siemens Financial Services.

-Intelligente finansieringsordninger trengs for å gjøre det mulig for produsenter å gjøre overgangen på en bærekraftig måte. Kun finansspesialister har innsikt i Industri 4.0-teknologi, og hvordan det er implementert for å muliggjøre investering samtidig som det letter trykket på produsentens kontantstrøm og driftskapital.

Metoden
Over 60 internasjonale industriselskaper, konsulenteksperter innen ledelse og akademiske spesialister i elleve land ble intervjuet på telefonen i februar og mars 2017.

De ble spurt om å anslå den potensielle økonomiske fordelen som konvertering til digitalisert teknologi kan gi produksjonsvirksomheter, spesielt med tanke på økt produksjonsproduktivitet.

Produktivitet innen manufaktur er definert som en reduksjon i kostnader for produksjon – eller en sammenlignbar økning i marginene.

Respondenter gav sin evaluering av denne reduksjonen i produksjonskostnader – digitaliseringens produktivitetsfordel – uttrykt som en andel av totale inntekter. Intervjuobjekter kom fra følgende land og regioner: Kina, Frankrike, Tyskland, India, Norden, Polen, Russland, Spania, Tyrkia, Storbritannia og USA.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-12-04

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
digitalisering Industry 4.0 produktivitet

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC