Pantesjefen støtter økt pant på flasker og bokser
Kjell Olav Maldum er fornøyd med at pantesatsen økes, men minner om at bokser og flasker har en verdi i seg selv.

Pantesystemet Infinitum stiller seg bak regjeringens økning av pantesatsene og forventer at økningen vil bidra til at flere flasker og bokser blir pantet og gjenvunnet.

Klima- og miljødepartmentet har vedtatt at pantesatsene skal øker til 2 kroner for små flasker og bokser, og til 3 kroner for store flasker.

Ikke lurt å øke satsene for mye
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier at det er en grunn til at pantesatsen ikke øker mer, etter de har stått stille siden 90-tallet.

- Det kan virke mot sin hensikt å heve pantesatsene for mye. Da blir det billigere for produsentene å lage nye drikkevareemballasje fremfor å samle inn den gamle.

De nye pantesatsene trer i kraft ved nyttår.

Glade for økningen
– Vi er glade for at regjeringen nå øker pantesatsene, sier Kjell Olav Maldum, administrerende direktør i Infinitum i en pressemelding på Infinitum.no.

- 87 prosent av alle flasker og bokser som kan pantes havner hos Infinitum slik at de kan bli gjenvunnet. Det gjør nordmenn til verdensmestere i panting. Blir hver flaske og boks litt mer verdt, tror vi at enda flere flasker og bokser blir pantet.

Bokser og flasker har en verdi i seg selv
Pantesjefen minner om at panten på flasker og bokser ikke er den eneste verdien ved å pante.

– Hver flaske og boks har verdi, også utover summen på pantelappen. Når vi panter og gjenvinner flasker og bokser, sparer vi veldig mye CO2. Panter du én flaske sparer du like mye energi som det krever å full-lade en mobiltelefon 70 ganger, sier Maldum og fortsetter:

– Vi slipper ut 1,5 kilo CO2 når vi gjenvinner 36 kilo flasker, men til gjengjeld sparer vi hele 140 kilo CO2 i samme prosessen. Det er godt miljøregnskap å pante!

Infinitum stiller seg bak økte pantesatser, men oppfordrer til tålmodighet når de nye satsene skal fases inn.
– Det er forståelig at miljømyndighetene ønsker pantesatsen innført så raskt som mulig, men vi må sørge for at forbrukere, forretninger og produsenter blir grundig informert og får tid til å forberede seg, avslutter Maldum.

Les mer på infinitum.no


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-11-29

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
aluminium boks Drikkevarer flaske gjenvinning pant PET-flaske Ølboks

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC