Alimenta sparer to årsverk med ingredienshåndetering
Kvalitetsleder Erik Sand (t.v.) i Alimenta sammen med selger Trond Are Halldén i Lexit Group på lageret.
Produksjonsplanlegger Tor-Egil Andersen har oversikt over alle reseptblandinger som skal i produksjonen.

I 2016 tok Alimenta i bruk Lexit Groups Recipe Explorer fra som har effektivisert håndteringen av resepter og dokumenter og spart to årsverk.

Recipe Explorer er integrert mot den webbaserte merkeløsningen Lexit Cloud. Dataene som legges inn, overføres direkte til en database og danner et korrekt merkegrunnlag.

Effektivisering
– Recipe Explorer har effektivisert resept- og dokumenthåndtering, og medført en antatt besparelse på to årsverk. I sum utgjør det cirka 2 millioner kroner, sier kvalitetsleder Erik Sand i Alimenta.

Sand er opptatt av at matprodukter som leveres til kunder skal være trygge å spise, riktig deklarert og dokumentert.

– Jo bedre produktkontroll desto flere fornøyde kunder får vi. Men, skal vi klare å dekke markedsetterspørselen, må vi enten utvide eksisterende lokaler eller bygge ny fabrikk, påpeker han.

Søkte spesialkompetanse på resept- og etiketthåndtering
Alimenta var avhengig av en leverandør med spesialkompetanse på resept- og etiketthåndtering.

– Uten riktig IKT-verktøy måtte vi ansatt flere medarbeidere. Det var en uaktuell problemstilling fordi timepris per ansatt i Norge er høy. Da er det billigere å investere i riktig teknologi som gir oss oversikt over resepter, produksjon av datablader og innholdsdeklarasjoner.

Sand forteller at Alimenta har brukt printere fra Lexit Group i flere år, og han mener at de har markedets beste reseptverktøy.

– Med Recipe Explorer har vi økt produksjonen med dagens bemanning. Vi registrerer informasjonen kun en gang i Recipe i Explorer i motsetning til ERP-systemet og manuelle dokumenter, hvor vi registrerte samme informasjon flere ganger.

Det har redusert sjansene for menneskelige feil og feilproduksjon.

Samler råvarer, resepter og ferdigvare på ett og samme sted
Recipe Explorer er et standardverktøy som samler inn råvarer, resepter og ferdigvarer på ett og samme sted. Alimenta har effektivisert produktutviklingen, fått raskere overblikk over kalkulert næringsinnhold og kan enkelt generere produktdatablader.

- Det gjør at vi raskere kan sende reseptforslag og produktdatablader til våre kunder. Når reseptene er lagret, sendes informasjonen til merkesystemet for korrekt merking, sier Sand.

Alimenta brukte oppimot ett år på bearbeiding av alle grunndataene, i alt 5.000 varelinjer i Recipe Explorer. Likevel var det forrige systemet mer tidkrevende, da det innebar at produktinformasjonen måtte hentes inn fra flere steder og skrives inn i en mal eller et Word-dokument.

Felles database 

– Alimenta slipper denne tidkrevende prosessen nå fordi alle jobber mot samme system i en felles databasestruktur, sier selger Trond Are Halldén i Lexit Group.

– Når produktet er godkjent, generes det produktdatablader basert på siste godkjente resept i databasen. De slipper å flytte data over i et nytt system, eller skrive informasjonen på nytt.

Med Recipe Explorer som kalkulerer næringsverdiene, sparer Alimenta tid med å sende produkter til analyse og inntasting av nye verdier.

Alimenta produserer tilsetningsstoffer og ingredienser som inngår i en rekke produkter i norsk næringsmiddelindustri. Selskapet omsetter for 207 millioner kroner og har 35 ansatte.Norge er hovedmarkedet, men selskapet har også en avdeling i Danmark som betjener EU-markedet.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-11-29

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
merkeregler merking resepthåndtering

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC