Det slurves med merkingen av varer, ifølge Mattilsynet
Mattilsynet har avslørt en del mangler når det gjelder merking av melkeprodukter (illustrasjonsbilde).

Mattilsynet har sjekket merkingen på 74 melkeprodukter fra 23 virksomheter. De fant avvik på 38 produkter fra 20 virksomheter. Kun tre produsenter var uten avvik.

- Selv om de fleste avvikene var mindre vesentlige, viser funnene at virksomhetene fortsatt har et stykke å gå for å følge kravene til merking, oppsummerer Mattilsynet.

- Vi er ikke kjent med at noen av avvikene har vært av en slik art at de har kunnet medføre helsefare for forbruker, heter det i rapporten.

Flest avvik i næringsdeklarasjonen
Det overordnede målet med kampanjen, som ble gjennomført fra 5. mars til 15. mai 2017, var å føre tilsyn med hvordan virksomhetene etterlever merkeregelverket, og å øke virksomhetens kompetanse om korrekt og redelig merking av matvarer.

Mattilsynet undersøkte ferdigpakket melk, melkeprodukter og iskrem som er produsert i Norge, EØS og i tredjeland. De fleste avvikene ble funnet i næringsdeklarasjonen, betegnelsen på melkeprodukter, ingredienslisten og god opplysningspraksis.

Gjentatte feil
* I næringsdeklarasjonen er det ikke benyttet forskriftsbestemt ordlyd for næringsstoffene
* På melkeprodukter er ikke fettprosenten angitt som en del av betegnelsen, noe som er et krav
* Uoverensstemmelser mellom opplysning i produktdatablad og ingrediensliste
* Brudd på bestemmelser om bruk av påstander og negativ merking, som «naturlige» og «ingen kunstige» tilsetningsstoffer

Avvik på halvparten
Totalt var det avvik på cirka halvparten av produktene, og for to tredeler av disse var det brudd på obligatoriske merkekrav. Det var for eksempel bruk av feil ordlyd i næringsdeklarasjonen eller mangler ved betegnelsen.

- En tredel av avvikene hadde vesentlige feil som kan være egnet til å villede forbruker, står det i rapporten.

Her dreier det seg om næringsmidlenes egenskaper og sammensetning.Samtidig er det funnet få feil på sjekkpunktene for ernæringspåstander.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-11-22

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
meieri meierivarer melk merking

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC