Maldum har klokkertro på økt materialgjenvinning
Kjell Olav Maldum sa at man må bygge fire nye Alta-kraftverk for å skaffe nok strøm til å erstatte PET-flasker med glass.

Kjell Olav Maldum, administrerende direktør i Infinitum, trekker frem mange gode argumenter for å øke materialgjenvinningen av drikkevareemballasje.

- Livsløpsanalyser viser at for hvert prosentpoeng innsamlingsgraden for plastflasker øker i pantesystemet, spares årlig 990 tonn CO2-utslipp, sammenlignet med at flasken blir kastet i restavfallet og går til energigjenvinning, sa han på sitt innlegg på Emballasjedagene.

For aluminiumbokser er besparelsen 620 tonn CP2 for hvert prosentpoeng økning.

PET-flasker er designet for gjenvinning
Han svarte nei på spørsmålet om økt pantesats vil føre til at alle panter alt alltid, men viste til Sverige, der innsamlingen økte med 3,7 prosent da panten økte.

- Hvis vi får en tilsvarende økning i Norge, vil det utgjøre mye, fastslo Maldum. Miljødirektoratet har foreslått å øke panten fra 1 til 2 kroner, men dette er enda ikke vedtatt.

I en sirkulær økonomi er det viktig at ting går rundt lengst mulig, og Maldum mener at PET-flasker er skapt for gjenvinning.

– PET-flasker ble på en måte designet for gjenvinning da de kom i 1999. Hvis vi skulle erstattet PET-flasker og bokser med glass, ville vi ha trengt fire Alta-kraftverk til å lage strømmen for å produsere glassflaskene, sa Maldum med et spark til folk som ikke er så glad i plast.

- Vi må slutte å slåss om hvilken emballasje som er bra eller dårlig og få fakta og kunnskap på bordet, sa han.

Ønsker endring av miljøavgiften
Han fortalte at sju av åtte flasker som er funnet i havet, har utenlandsk opprinnelse. Men hvorfor havner plastflasker i havet? Ifølge Maldum, fordi de ikke har høy nok egenverdi.

Han vil at alle flasker og bokser skal blandes inn i produksjonen av nye emballasjer, i stedet for å energigjenvinnes, noe som kan redusere råvarebruken for plastflasker med en femdel.

- Plastflasker og bokser med 80 prosent resirkulert innhold vil gi årlige CO2-kutt tilsvarende 110.000 moderne elbiler, de vil si alle elbiler i Norge per juni 2017.

Infinitum ønsker en avgiftsomlegging for å bygge opp om økt gjenbruk av materialer i drikkevareemballasjen.

- Vi vil bevare miljøavgiften men ønsker å bytte ut grunnavgiften på gjenvinningsemballasje med en gradert avgift, slik at kostnaden blir lavere jo høyere gjenbruksandelen er. I dag er det billigere å bruke jomfruelige materialer enn resirkulert material, sa han.

En av fire drikkevareordninger
Infinitum er en av fire ordninger for innsamling og gjenvinning av drikkevareemballasje i Norge. De andre er Syklus (Iglo-systemet), Rentpack (ombruksemballasje) og Grønt Punkt Norge.

Les mer på www.infinitum.no
 


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-11-14

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
aluminium boks Emballasjedagene gjenvinning pant PET-flaske resirkulering

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC