Ambisiøse bærekraftsmål fra Coca-Cola-selskaper
Tim Brett i Coca-Cola Company i Vest-Europa og Damian Gammel i Coca-Cola European Partner forteller om selskapenes felles bærekraftsplan. (Foto: Coca-Cola)

Coca-Cola vil bruke minst 50 prosent resirkulert plast i flaskene sine og sørge for at 100 prosent av emballasjen er gjenvinnbar eller gjenbrukbar innen 2025.

Coca-Cola lanserer den nye handlingsplanen "This is forward" som har ambisiøse bærekraftsmål for selskapenes drikker, emballasje og samfunnsrolle.

Et av de viktigste målene er at 50 prosent av salget i Vest-Europa skal komme fra drikker med få eller ingen kalorier, innen 2025.

«This is forward»
For første gang lanserer The Coca-Cola Company i Vest-Europa og Coca-Cola European Partners en felles plan for bærekraft. Planen har fått navnet This is Forward, og setter ambisiøse bærekraftsmål for selskapenes drikker, emballasje og samfunnsrolle.

Planen peker på hvordan de to selskapene skal møte store samfunnsutfordringer ved å bruke innflytelsen og merkevarene sine. Planen har blitt til gjennom samtaler med over 100 viktige interessenter, myndigheter, NGO-er og kunder.

I tillegg har innspill fra over 12 000 kunder og nesten 1 000 medarbeidere vært en del av prosessen.

Tre fokusområder:

Drikkene:

De to selskapene vil utvikle porteføljen slik at forbrukerne får flere drikker å velge mellom. Innen 2025 skal 50 prosent av salget komme fra drikker med få eller ingen kalorier.Det vil utgjøre en økning fra 35 prosent i 2016. Selskapene vil også redusere sukkerinnholdet på tvers av porteføljen med minimum 10 prosent innen 2020. Dette kommer i tillegg til de siste fem års sukkerreduksjon på 5 prosent.

Emballasje:
The Coca-Cola Company i Vest-Europa og Coca-Cola European Partners vil jobbe for å samle inn 100 prosent av drikkeemballasjen, for å sikre at det ikke ender som forsøpling på land eller i vann.

Selskapene vil også bruke minimum 50 prosent resirkulert plast i flaskene sine, en økning fra 21 prosent i 2016. De vil også sørge for at 100 prosent av emballasjen er gjenvinnbar eller gjenbrukbar innen 2025.

Samfunnet:
The Coca-Cola Company i Vest-Europa og Coca-Cola European Partners vil lede eller støtte enda flere lokale samarbeidsprogrammer, og i tillegg øke mengden frivillig arbeid som gjennomføres av medarbeiderne.

Fokus vil være å legge til rette for unge mennesker og kvinner, og bidra til at kvinner har minst 40 prosent av lederstillingene i selskapet innen 2025.

Tre handlingsområder:
Disse fokusområdene støttes opp av tre handlingsområder som utgjør kjernen av bærekraftplanen – på klima, vann og produksjon:

  • Klimautslippene fra kjernevirksomheten skal kuttes med 50 prosent.
  • De skal tilbakeføre 100 prosent av vannet som brukes i områder der tilgangen på rent vann er under press.
  • 100 prosent av de viktigste råvarene som brukes skal komme fra bærekraftige leverandører innen 2020.

Vil lede an

Bærekraft har alltid vært i kjernen av vår virksomhet, sier Tim Brett som er president for The Coca-Cola Company i Vest-Europa, i en pressemelding.

- Vi vil lede an og sette nye standarder, enten det er ved å tilby forbrukerne flere drikker med få eller ingen kalorier, eller ved å holde flaskene våre ute av havene. This is Forward forklarer hva vi vil gjøre for å prestere enda bedre.

-Vi nøyer oss ikke med å være fornøyde med hvordan ting er gjort så langt. Fra nå av ser vi oss ikke tilbake

Plan som forplikter
Damian Gammell er CEO for Coca-Cola European Partners, som er selskapets felles tapperivirksomhet i 13 vesteuropeiske land, supplerer:

– Vi har lyttet nøye til våre interessenter, kunder, medarbeidere og forbrukere. En felles bærekraftsplan er et resultat av dette, den forplikter oss til å levere endringene som disse aktørene ønsker å se.

- Gjennom planen ansvarliggjør vi oss selv overfor hverandre, og resten av samfunnet. Den definerer hvordan vi vil skape et miljø der folk både vil jobbe og ha tro på det de gjør. Når vi samarbeider med The Coca-Cola Company i Vest-Europa om dette, vil de ulike tiltakene gjøre at vi har en positiv innvirkning uansett hvor vi opererer, avslutter Damian Gammell.

The Coca-Cola Company i Vest-Europa og Coca-Cola European Partners skal rapportere på fremskrittene som gjøres for å nå bærekraftmålene i løpet av våren 2018.

Hele handlingsplanen for bærekraft finner du her.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-11-08

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
bærekraft bærekraftmål emballasje resirkulering

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC