Nortura reduserer CO2-utslipp med 1500 tonn
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale, som tidligere har vært skjærer i mange år, fikk en ny kniv til å foreta «snorklippingen» med. Her sammen med daglig leder i Oplandske Bioenergi, Einar Stuve.

– Dette kommer ikke av seg selv, sa landbruksminister Jon Georg Dale han åpnet den nye bioenergisentralen på Rudshøgda.

– Dette kommer ikke av seg selv. Det kommer av at man har folk som tør å prøve nye ting og som bygger kompetanse, sa Landbruks- og matminister Jon Georg Dale før han klippet snoren på det nye flisanlegget på Rudshøgda torsdag.

Både journalister, politikere og representanter fra ulike selskaper var samlet for den offisielle åpningen av anlegget. Bioenergisentralen reduserer klimaavtrykket til dampproduksjonen på Nortura Rudshøgda med hele 87, 5 prosent. Damp er energibærer for en rekke prosesser på fabrikken.

Klimanøytral
Dale påpeker at det kommer til å bli mer satsing på bioenergi og biodrivstoff i tiden framover. – En bedre energimiks kommer til å bli viktig i hele verdikjeden i landbrukssektoren framover.

Det er Oplandske Bioenergi som står bak flisanlegget som nå leverer prosessdamp produsert på ren skogflis istedenfor på olje. Skogflisa som benyttes er kortreist og kommer fra kvernet kvist og avfall fra treindustrien i regionen.

– Bioenergien er en klimanøytral energiressurs som vi stadig får mer av etter hvert som Norge gror igjen, sier Einar Stuve, daglig leder for Oplandske Bioenergi.

Beregninger viser at anlegget reduserer klimaavtrykket til fabrikken på Rudshøgda med 1500 tonn CO2. – Målet er at vi skal bli CO2-nøytrale i framtiden, sier fabrikksjef Fred Bakkejord.

Formidabel utvikling
Den nye bioenergisentralen er et ledd i arbeidet med det grønne skiftet i Nortura, målet er å redusere miljøbelastningen fra produksjonen til et absolutt minimum. Dale påpeker hvor viktig det er at store bedrifter som Nortura evner å omstille seg raskt.

– Da jeg skar kjøtt i Nortura, var bein avfall. Nå snakker alle i Nortura om verdifulle plussprodukter – og dette er bare 10 år siden. Det sier noe om at mentaliteten i hvordan man tenker endrer seg i store deler av verdikjeden.

Det som tidligere var kast, er nå nye potensielle markedsområder, så det har vært en formidabel utvikling. Det viser hvor fort det har gått og hvor raskt Nortura har omstilt seg, og det gir muligheter til å skape flere lønnsomme produkter og arbeidsplasser i distriktene.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-10-06

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
kjøtt klima klimakutt Nortura

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC