TINE har satt seg mål om kostnadforbedringer i 2018
- Vi gjennomfører ulike større tiltak for å styrke konkurransekraften vår det neste året, sier Hanne Refsholt.

- Tiltakene for å redusere kostnadene vil omfatte hele selskapet, opplyser konsernsjef Hanne Refsholt. Minimum 450 millioner kroner skal kuttes.

Hovedtrekkene for 2017 viser at TINE taper andeler ulike volumprodukter med en nedgang i første halvår på 1,1 prosent i verdi og 4 prosent på volum.

–Vi ser at vi taper andeler og det er krevende å tilpasse kostnadsbasen løpende når volumene svekkes. Vi gjennomfører derfor ulike større tiltak for å styrke konkurransekraften vår det neste året, sier Hanne Refsholt

Med dette som bakteppe blir det nå satt i verk flere tiltak med mål om å hente kostnadsforbedringer på minimum 450 millioner kroner i 2018.

Vekst og forbedring
Tiltakene vil bestå av strukturvurderinger, pågående endringsprosjekter, reduserte konsulentkostnader og nedbemanning.

–Tiltakene vil omfatte hele selskapet, hvor noen prosjekter allerede er i gang. Når det gjelder nedbemanning har vi ikke eksakte tall på årsverk, men vi vil gjennomføre gode omstillingsprosesser i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte i TINE slik vi også har gjort før, sier hun.

Samtidig arbeider TINE med å øke veksten og noen områder vil også styrkes i forhold til kompetanse og personer.

- Vår viktigste oppgave fremover blir å styrke innovasjonskraften og bedre tilfredsstille behovene til handelen og norske forbrukere. Ny organisering og kostnadsforbedringer blir grunnsteinene for et mer konkurransekraftig TINE, avslutter Refsholt.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-10-05

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
bransjenytt kostnadsreduksjon meierivarer TINE

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC