Orklas eierandel i Sapa er solgt til Norsk Hydro
Sapas konsernsjef Egil Hogna, konsernsjef i Norsk Hydro Svein Richard Brandtzæg og Orklas konsernsjef Peter A. Ruzicka. Foto: Øyvind Breivik/Hydro.

Avtalen om salg av Orklas eierandel i Sapa til Norsk Hydro er nå gjennomført i tråd med avtalens bestemmelser.

Orkla har mottatt 11,86 milliarder kroner i kontanter fra Hydro i foreløpig kjøpesum, hvilket representerer en verdsettelse av Sapa på totalt 27 milliarder kroner (på gjeldfri basis). Endelig kjøpesum vil fastsettes på basis av Sapas balanse per 30. september 2017. 

Har realisert 20 milliarder i verdi
Orkla har vært eier i Sapa siden 2005. Ved etablering av Sapa JV i 2013 ble Gränges skilt ut og senere børsnotert på Nasdaq Stockholm (Stockholmsbørsen) med en samlet salgsverdi på cirka fem milliarder kroner.

Orkla mottok ved etablering av Sapa JV et kontantoppgjør på 1,8 milliarder kroner. For 2016 har Orkla mottatt et ordinært utbytte på 1,5 milliarder kroner fra Sapa. Orkla har dermed realisert en samlet verdi på vel 20 milliarder kroner fra sitt opprinnelige engasjement i Sapa. 
 
Orkla er en ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvare-, storhusholdnings- og bakerimarkedet i Norden, Baltikum og utvalgte markeder i Sentral-Europa og India. Orkla er notert på Oslo Børs og har hovedkontor i Oslo.

Konsernet hadde i 2016 en omsetning på cirka 38 milliarder kroner, og hadde ved årsskiftet cirka 18.000 ansatte. 


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-10-02

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
bransjenytt Orkla Overtakelse

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC