Matsvinn er uakseptabelt, ifølge ambisiøse Nortura
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og kommunikasjonsdirektør Ellen Flø Skagen. Foto: Snorre Tønset

Nortura har signert tilslutningserklæringen for matsvinn men har større ambisjoner enn å halvere matsvinnet i sin virksomhet innen 2030. 

Bransjeavtalen mellom regjeringen og den norske matbransjen skal halvere matsvinnet innen 2030 - i tråd med FNs bærekraftmål og EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi. Men Nortura har større ambisjoner

Har større ambisjoner
- En slik bransjeavtale viser at vi står sammen som matbransje og forplikter oss overfor storsamfunnet, sier kommunikasjonsdirektør Ellen Flø Skagen.

- Men dette blir ingen hvilepute for oss; vi kommer til å jobbe intenst framover for kutte langt mer enn dette. Akkurat hvor vi legger lista vil vi komme tilbake til så snart som overhodet mulig.

Nortura rigger nå et større program kalt det Det Grønne Skiftet og vil også komme med en samfunnsrapport på nyåret der blant annet matsvinn er tema.

- Vi vet veldig godt at dette trolig er det aller største samfunnsansvaret vi har: Vi skal ikke kaste mat! Det er dårlig økonomi, men først og fremst uakseptabelt rent etisk. Derfor har vi fokus på å utnytte absolutt alle delene av dyret, og sikre stadig bedre presisjon med handelen slik at vi ikke ender opp med å kaste maten eller selge den altfor billig, sier Flø Skagen.

Best før
Hvert år kastes det rundt 350 000 tonn fullt brukbar mat i Norge. Godt over halvparten av dette skjer hos forbrukerne som i snitt kaster 42 kg mat som kunne vært spist hvert år. Matsvinn i hele matkjeden utgjør 68 kg per år.

I tillegg har Nortura blant annet endret til «Best før»-stemplingsdato på mange produkter, økt holdbarhet ved hjelp av ny teknologi og satset på innovasjon. 


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-09-27

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC