Fremtidens emballasje vises på CphI-messen i Frankfurt
Ttemperatursensoren TT SensorPlus™ 2 tilbys i Tyskland av Faller i samarbeid med Avery Dennison.
August Faller kan tilby foldekartonger med integrerte NFC-chips, som inneholder informasjon som kan leses via smarttelefon.

August Faller-gruppen fokuserer på innovative Smart-Packaging-løsninger for legemiddel- og helsetjenesteindustrien på årets CPhI 2017 i oktober.

Selskapet er spesialist på legemidddelemballasje og etiketter og informerer besøkende om mulige bruksområder for intelligente og aktive emballasjeløsninger som gjør det enklere for pasientene, samtidig som de legger til rette for kommunikasjon mellom pasient, lege og apoteker.

Emballasjen tenker selv
Fremtidens emballasje kalles ofte for «Smart-Packaging» eller smart emballasej. Den viktigste funksjonen er at emballasjen «tenker selv».

Ved hjelp av integrert teknologi som NFC-Chips, LED eller displayer, tilbyr disse emballasjeløsningene verdifulle tilleggsfunksjoner som kan være til nytte både for forbrukere, produsenter, leger og sykehus.

August Faller var tidlig ute med å se hvor viktig smart emballasje kan være og benytter sin årelange erfaring og det siste innen teknologi i arbeidet med innovative emballasjeløsninger til e-helsemarkedet.
Selskapet kan allerede tilby foldekartonger med integrerte NFC-chips, som inneholder informasjon som kan leses via smarttelefon.

Sikker temperaturovervåking ved transport og lagring
En av de nyeste løsningene er temperatursensoren TT SensorPlus™ 2. En overvåkingsetikett som Faller tilbyr i Tyskland i samarbeid med Avery Dennison.

Den sikrer optimal transportbeskyttelse og støtter leger og farmasøyter med tanke på sikker oppbevaring av temperaturfølsomme farmasøytiske produkter som vaksiner. Intelligente etiketter kan overvåke legemidler kontinuerlig og på en sikker måte ved hjelp av inntil 150 000 temperaturmålinger.

Dataene kan når som helst innhentes via en app. Ved hjelp av et knappetrykk viser et LED-lys på etiketten hvorvidt kjølekjeden har blitt opprettholdt og produktet fortsatt kan brukes.

Prototyper på smart emballasje
I tillegg får de besøkende ved messestanden vår mulighet til å se nærmere på tre prototyper av fremtidige smarte emballasjeløsninger fra legemiddelspesialisten.

Faller viser en emballasjeløsning med integrert nivåmåling av innholdet, og resultatet av målingen vises på et display. To andre innovasjoner støtter pasienten ved inntak av legemidler – ved bruk av en elektronisk telleanordning eller ved radioteknologi.

Den kontinuerlige utviklingen av produktinnovasjon er en styrke for August Faller Group, som allerede har mottatt en rekke prestisjefylte priser.

Spesialutstilling
På spesialutstillingen «Innovation Gallery» på messen viser Faller frem ELISA-Kit-Box, en fleksibel emballasjeløsning som sikrer alle komponentene i et produkt i forhold til det som kreves innenfor rammen av ulike ELISA-tester (Enzyme-linked Immunosorbent Assay).

CphI-messen arrangeres i Frankfurt 24.-26. oktober 2017


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-09-06

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
A&IP etiketter smart emballasje smart etikett

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC