Store muligheter med sirkulærøkonomi i Afrika
Effekten av marin forsøpling er negativ men det finnes store muligheter med sirkulærøkonomi i Afrika.

En innsats for globale tiltak mot marin forsøpling og nye bedrifter som satser på sirkulær økonomi åpner opp for enorme muligheter for økonomi og miljø.

I sommer ble det arrangert en 5-dagers konferanse i Sør-Afrika, med formål om å bygge en global plattform for å drøfte utfordringer, trender og tiltak mot marin forsøpling.

Avfall kjenner ingen grenser og det er dermed nødvendig med samarbeid, både regionalt, nasjonalt, kontinentalt og globalt. Afrika er det nest mest forurensede kontinentet på kloden og forverringen akselererer.

Negativ effekt
Den negative effekten på menneskers helse, økonomi, miljø, turisme, produktivitet og vekst sprer om seg. Oppsamlingen av avfall på land og dårlig styrte deponier har ført til økende lekkasje til elver, vassdrag og sjøer. Dette har stor innvirkning på det marine miljøet og turismen.

I tillegg bidrar avfall fra skip og andre marine kilder til oppsamling langs den afrikanske kysten.
Plast er et allestedsnærværende material i den moderne økonomien. Og selv om den har mange fordeler, har plastøkonomien ulemper som blir mer åpenbare for hver dag som går.

Hvordan kan vi snu utfordringene i den nåværende plastindustrien til en global mulighet for innovasjon og verdifangst, noe som gir sterkere økonomi og bedre miljøutbytte?

Snu utfordringene til en mulighet
African Marine Waste Network (AMWN) ble lansert i 2016 av Sustainable Sea Trust (SST), Department for Environmental Affairs, Eastern Cape Government og internasjonale deltakere.

AMWN er det første dedikerte forsøket på å ta tak i marinforsøpling på et pan-afrikansk nivå. Målet er å bistå 38 stater ved kysten og på øyer med å møte utfordringene med marin forsøpling.
AMWN har engasjert akademia til å bygge opp forskningskapasitet og utdanning, mens myndighetene bidrar med planer.

Dessuten er hele verdikjeden i industrien, fra importører, produsenter, pakkere, distributører, forhandlere, forbrukere, innsamlere, gjenvinningsbedrifter og up-cyclere, med for å forbedre plasthåndteringen i alle ledd.

Sirkulærøkonomi gir enorme muligheter
Den sirkulære økonomien fører til at det utvikles nye foretak som åpner opp for enorme muligheter for Afrika.

Rapporten «Marine Waste Strategy: A guide to Action for Africa» publiseres av AMWN i desember 2017, basert på input fra deltakere før, under og etter AMWN-konferansen i sommer. Hver deltaker har del sine tanker om hva de mener er den beste veien videre.

Strategien blir dermed en pekepinn til fremtiden og et veikart med informasjon, data, case-eksempler og analyser som foreslår tiltak som leseren bør vurdere for å håndtere problemer og/eller utforske muligheter med marint avfall.

Kilde: Denne teksten er basert på en artikkel av Karl Klingsheim, Innovasjon Norge og teknolgirådgiver ved den norske ambassaden i Pretoria.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-09-05

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
marin forsøpling sirkulær økonomi

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC