Skeptisk til konklusjon i californisk bærekraftmåling
Den amerikanske undersøkelsen vekker skepsis hos Teknologisk Institut som mener flere forhold spiller inn.

Danske TI mener at en californisk sammenligning som konkluderer med at plastkasser er mer bærekraftige enn engangs bølgepappemballasje, er tvilsom.

Den amerikanske undersøkelsen er presentert av professor Jay Singh ved Cal-Poly i California og omfatter tre distribusjonssenter, 10 supermarkeder og tre sentre for rensning av gjenbruksemballasje.

Dataene viser at det krever litt mer tid i forsyningskjeden å bruke engangsemballasje i bølgepapp. Ved håndtering i distribusjonssentre og supermarkeder oppsto det flere skader på bølgepappeskene enn på plastkassene.

Med dette som bakgrunn, konkluderer Cal-Poly med at plastmodulkassen har best miljøytelse.
Teknologisk Institut i Danmark mener at det er samlet inn for lite data til å trekke en slik konklusjon.

- Følgene bør også inngå i beregningen: At modulkassene er tyngre, at de må vaskes og at de skal transporteres tilbake til fylling, kommenterer Teknologisk Institut.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-09-04

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
bærekraft bølgepapp engangsemballasje Miljø ombruksemballasje plastemballasje

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC