Plastemballasje blir en verdifull ressurs i Europa
PlastiCircle er et 4-årig prosjekt. Resultatene vil bli publisert på enweb-side som lanseres i november 2017.
Dette er partnerne i prosjektet PlastiCircle som skal øke gjennviningen av plastemballasje i Europa.

Gjennom prosjektet PlastiCircle har forskere som mål å forbedre innsamlingen av plastemballasje og øke resirkuleringsgraden av emballasjeavfall i hele Europa.

20 europeiske partnere, ledet av forskningssenteret innen emballasje og logistikk i Valencia (ITENE), arbeider med å forbedre behandlingen av plastemballasje fra husholdninger, legge til rette for gjenvinning og bedre lønnsomheten for private og profesjonelle innen feltet.

Oppstartsmøte i sommer
Prosjektet, som er finansiert av EUs Horizon 2020- program for forskning og innovasjon, vil vurdere de ulike trinnene som skal til for å transformere avfall til lønnsomme produkter.

Dette skal skje ved utvikling av smarte kontainere for innsamling, forbedrede transportrutiner og sorteringsteknologi. Overordnet mål er å oppnå gjenvinning innen denne verdikjeden.

PlastiCircle hadde et oppstartsmøte 20-21. juni i Valencia i Spania som samlet partnere fra ni land, og viste planlagt innovasjon i hvert steg av prosessen. Teknologiene vil bli testet i pilotbyene Valencia, Utrecht (Nederland) og Alba Iulia (Romania).

Flere trinn
Prosjektet har flere trinn, og først vil et innovativt innsamlingssystem identifisere mengde og kvalitet hver innbygger kaster i kontainere. Dette grunnlaget vil bidra til å innføre et system for kompensasjon.

Ideen er å oppmuntre til bedre sortering av plast for å redusere mengden restavfall.

Andre trinn vil være rettet mot transport og å redusere kostnaden ved innsamling gjennom redusert drivstofforbruk og sparte transportkostnader mellom lokalmiljøene til sorteringsanlegget.

En sensor som indikerer fyllingsnivået i kontaineren vil brukes til å oppdatere bilenes veivalg, og en kompaktor i bilen vil gi maksimal mengde innsamlet for hver rute. Førerne vil også bli instruert i effektiv kjøring.

Bedre sortering
Det tredje trinnet vil forbedre sorteringsteknologien for å oppnå bedre separasjon og renere plastfraksjoner fra sorteringsanlegget. Dette inkluderer også flerlagsemballasje siden gjenvinning krever korrekt sortering.

Det siste trinnet tar for seg bruk av disse materialene i produkter som bildeler, skummete plater til vindturbiner, takbelegg, avfallssekker, asfalt, gjerder og benker. Dette inkluderer produksjonsmetoder som ekstrusjon, sprøytestøping og presstøping, og slutter dermed sirkelen.

Forretningsplaner
PlastiCircle vil også definere forretningsplaner og markedsføre foreslåtte løsninger gjennom opplæring og bevisstgjørende aktiviteter overfor innbygger, institusjoner og private selskaper.

- I dag blir over 25.8 millioner tonn plastavfall hvert år i EU hvorav bare 29.7 prosent gjenvinnes mens 39.5 forbrennes og 30.8 prosent går til fyllplasser, sier prosjektkoordinator César Aliaga.

- Plastgjenvinningen kan økes hvis vi øker innsamlingsmengden og implementerer ny sorteringsteknologi som vil tillate bruk av plastfraksjoner av høy kvalitet i nyttige produkter med klar kommersiell verdi.

30 prosent gjenvinning i Europa
Selv om emballasje representerer 63 prosent av total mengde plastavfall i Europa, blir bare 30 prosent gjenvunnet, med lavere andeler i Sør- og Øst-Europa. Dette har et negativt miljøbidrag, i tillegg til at det er sløsing med ressurser.

-  Ved å omdanne plastavfall til verdifull ressurs gjennom en helhetlig tilnærmelse vil vi støtte EUs mål om gjenvinning av 75 prosent emballasjeavfall i 20304, og gi samfunnsmessige fordeler, sier hans kollega Óscar Ruiz.

- De innovative teknikkene forventes å gi bedre avfallshåndtering generelt, og gi positiv innvirkning på europeisk økonomi ved blant annet nye arbeidsplasser.

SINTEF er med i prosjektet, og deres hovedbidrag vil være integrering og validering av resultatene for innsamling, transport, sortering og gjenvinning. SINTEF bidrear også konkret til transportoptimalisering, gjenvinning og livssykelanalyse.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-08-31

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
forskning gjenvinning innsamling plastemballasje resirkulering

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC