Tine iverksetter tiltak for å motvirke salgssvikt
–Vi ikke fornøyd med nedgangen og vil iverksette tiltak for å snu denne utviklingen, sier konsernsjef Hanne Refsholt i TINE. (FOTO: TINE/Bo Mathisen)

Salgsinntektene for TINE Gruppa gikk i andre kvartal 2016 ned med 1,1 prosent fra andre kvartal i fjor.  Hanne Refsholt varsler tiltak for å snu utviklingen.

– Vi ser at forbedringseffektene avtar samtidig som vi ser en nedgang i våre salgsinntekter, sier konsernsjef Hanne Refsholt i TINE. - Det er vi ikke fornøyd med og vil iverksette tiltak for å snu denne utviklingen. Vi må øke både veksttakt og konkurransekraft betydelig og vil komme tilbake med tiltak for å oppnå det.

Svakere driftsresultat
TINE Gruppa hadde salgsinntekter på 5.505 millioner kroner i andre kvartal, en nedgang på 1,1 prosent mot andre kvartal i fjor.

Driftsresultatet var 452 millioner kroner, 58 millioner kroner svakere enn samme periode i fjor.
Salgsinntektene for TINE Gruppa i andre kvartal var 5.505 millioner kroner, en nedgang på 1,1 prosent sammenlignet med andre kvartal 2016 (nedgang på 1 prosent justert for endring i valutakurser).

Driftsresultatet for TINE Gruppa i andre kvartal var 452 millioner kroner.Dette var 58 millioner kroner svakere enn tilsvarende periode i 2016.

Andre effekter
I andre kvartal var det forbedringseffekter i driften på cirka 35 millioner kroner sammenliknet med samme kvartal i fjor. Effektene knyttet seg til drifts- og prosessforbedring, samt innkjøpseffekter.

Stigende verdensmarkedspriser for myseingredienser sammenlignet med andre kvartal i 2016 bidro til en bedring i driftsresultatet på 36 millioner kroner i andre kvartal 2017.

En svakere norsk krone mot utenlandsk valuta ga en netto positiv effekt i andre kvartal sammenliknet med samme periode i 2016. Dette skyldtes positive valutaeffekter fra eksport av Jarlsberg.

Økt konkurranse
For Meieri Norge var andre kvartal preget av økt konkurranse fra nasjonale og internasjonale aktører. For TINE var tilbakegangen i verdi drevet av verdinedgang for meieribaserte matlagingsprodukter, mens hoveddelen av tilbakegangen i volum kan tilskrives søtmelk.

Totalkategorien Søtmelk hadde svak verdivekst, men den lange trenden med redusert søtmelksvolum fortsatte også i andre kvartal.
TINE svekket både verdi- og volumandeler, mest knyttet til delisting av enkelte varianter av søtmelk. Innen syrnet melk opprettholdt TINE verdi- og volumandeler.
 


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-08-31

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
markedsutvikling meieri meierivarer melkekartong ost salg TINE

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC