PET-bransjen ønsker mer økodesign og gjenvininng som er tilpasset avfallstrømmene
Ifølge Plastic Recyclers Europe må gjenvinningsbransjen tilpasses endringene i avfallsstrømmen for PET.

Utbyttet hos europeiske PET-gjenvinnere har sunket fra 73 prosent til 68 prosent i gjennomsnitt siden 2011. Dette gir økte kostnader og mer svinn.

Det er mange årsaker til nedgangen, ifølge Plastic Recyclers Europe. For det første har den teknologiske utviklingen gått i retning av lettere emballasje, noe som fører til at flaskene blir tynnere.

Grensen for sirkularitet er nådd
Dette gir for det første høyere fuktighet i PET-ballene. På den andre siden vil tynnere flak med større sannsynlighet kastes ut i gjenvinningsprosessen.

Denne trenden har dermed ifølge Plastic Recyclers Europe nådd sine grenser for sirkularitet til tross for at minimering av kildebruken er en av de grunnleggende tankene i den sirkulære økonomien.

For det andre har markedet for PET-produkter vekst forbi konvensjonelle flasker, og dette gir en mer kompleks avfallsstrøm. Markedet for andre typer PET enn flasker er nå på 18 prosent og er forventet å vokse ytterligere.

Gjenvinningsbransjen er ikke tilpasset avfallsstrømmen
Innsamlingssystemene har imidlertid ikke tilpasset seg endringene i avfallsstrømmen for PET. Ugjennomsiktige PET-flasker og -skåler havner som oftest sammen med farget PET. Disse to produkttypene representerer 20 prosent av innholdet i innsamlet farget PET i Frankrike.

- Selv om PET er den plasten som gjenvinnes mest, bør alle involverte parter jobbe med økodesign av PET-produkter for å øke gjenvinnbarheten, sier Casper van den Dungen, styreformann og visepresident i PET Working Group.

- Samtidig må sorteringskravene straks oppdateres for å sikre kvaliteten av gjenvunnet PET fra flaskestrømmen. Programmene for utvidet produsentansvar må støtte opp om å utvikle nye dedikerte strømmer for ugjennomsiktige PET-flasker og -skåler.


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-08-10

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
gjenvinning PET-flaske PET-skåler

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.MEST LEST
HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC