Bransjeavtalen for halvering av matsvinn ble signert
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen var den første til å signere bransjeavtalen på vegne av regjeringen.

Regjeringen og den norske matbransjen signerte avtalen om å redusere matsvinnet med 50 prosent fredag 23. juni. Bedre emballasje ble trukket frem som viktig.

- Matsvinn er både et ressurs- og klimaproblem. Dette er en forpliktende avtale mellom likeverdig parter. Sammen får vi til mer enn hver for oss, sa miljø- og klimaminister Vidar Helgesen.

Emballasjen har en viktig rolle
Han trakk også frem emballasje som viktig for å bekjempe matsvinnet.

- Jeg tror denne avtalen kan utsløse mye innovasjon og produktutvikling. Bedre emballasje vil gi økt holdbarhet, noe som igjen gir mindre matsvinn. Vi ser at det økt bevissthet om problemet og at det stadig kommer nye innovasjonsprosjekter på emballasje, sa han.

Helgesen mente også at det er viktig å se en sammenheng mellom de forskjellige leddene i matens forsyningskjede. Han berømmet den innsatsen som allerede er gjort gjennom Matvett og Formatprosjektet som ga 12 prosent reduksjon av matsvinnet i perioden 2012-2015.

- Dette er unikt i verdenssammenheng. Det er ingen som har oppnådd så mye og ingen som har satt seg så hårete mål som oss, avsluttet Helgesen.

Merking og smartere emballasje
Barne- og likestillingsminister Solveig Horne og statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet trakk også frem tydeligere merking og smartere emballasje som mottrekk mot matsvinn.  Det samme gjorde statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og Fiskeridepartementet.

- I fiskeri jobbes det med å redusere matsvinnet til sjøs, men det er forbrukerleddet som kaster mest. Bedre emballasje og økt holdbarhet er bra for alle matvarer, sa Angelvik. 

Harald Andersen i Virke nevnte BAMAs pakking av druer i plastbeger som et svært godt eksempel på hvordan emballasje kan redusere matsvinn.

- Mange er kanskje bekymret for den økte emballasjebruken, men fakta er at dette utgjør et minimalt miljøavtrykk sammenlignet med druene, sa han.

Matvett er stolte

- Vi er stolt av at en samlet norsk matbransje slutter opp om avtalen og reduksjonsmålet, forteller Anne Grethe Haugen og Anne-Marie Schrøder i Matvett. 

- Mange av dere støttespillere har allerede tatt grep mot matsvinn i egne rekker, enten via deltagelse i ForMat-prosjektet, i KuttMatsvinn2020, som er det nye matsvinnprosjektet i serveringsbransjen eller ved å sette temaet på agendaen på andre måter.

- Dette arbeidet har bidratt til å danne grunnlaget for avtalen som signeres i dag, i tillegg til 12 prosent reduksjon i matsvinnet siden 2010. Det er en styrke at myndighetene har støttet arbeidet fra starten.

Følgende departementer signert avtalen:
Klima- og miljødepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Fra matbransjen:
Dagligvarehandelens Miljøforum
Dagligvareleverandørenes forening
NHO Mat og Drikke
NHO Reiseliv
NHO Service
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Bonde- og Småbrukarlag
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Sjømat Norge
Virke Hovedorganisasjonen( Virke Dagligvare, Virke KBS, Virke Reise, Virke Service)


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-06-26

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
bransjeavtale matsvinn merking smart emballasje

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.MEST LEST
HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC