Fortsatt vekst for Orkla i første kvartal 2017
 - Jeg er tilfreds med at vi denne gangen kan vise til en vekst som er noe større enn markedsvekstensier konsernsjef Peter A. Ruzicka.

Orklas driftsresultat økte i første kvartal 2017 med 10 prosent til 900 millioner kroner. Omsetningen økte med 5 prosent til 9.081 millioner kroner.
 
Fremgangen var i hovedsak relatert til vekst innenfor Orklas merkevarevirksomhet. Omsetningsveksten var drevet av Orkla Confectionery & Snacks, Orkla Care og Orkla Foods. Orkla Food Ingredients hadde organisk tilbakegang i kvartalet, primært som følge av prisnedgang på mandler og smørblandinger.
 
Vokser mer enn markedet
Orklas merkevarevirksomhet økte driftsresultatet med 7 prosent til 921 millioner. kroner. Merkevare-virksomheten hadde en rapportert omsetningsvekst på 6 prosent og en organisk vekst på 1,6 prosent.
 
- For 12. kvartal på rad kan vi vise til organisk salgsvekst i markedet, preget av sterk internasjonal konkurranse, sier konsernsjef Peter A. Ruzicka.

- Fortsatt er det vekst i de fleste av de markeder Orkla opererer i, selv om veksten er avtagende. Jeg er tilfreds med at vi denne gangen kan vise til en vekst som er noe større enn markedsveksten.
 
En rekke tiltak er gjennomført
Hittil i år er det gjort en rekke tiltak for å styrke konkurransekraften til Orklas merkevarevirksomhet. 500 millioner kroner skal investeres i ny teknologi og effektivisering av pizzaproduksjonen på Stranda.

Orkla Food Ingredients har styrket sine posisjoner innen iskrem- og bakeriingredienser som følge av kjøp av tre salgs- og distribusjonsselskaper, i Tyskland, Nederland og Storbritannia.
 
Orklas virksomheter i Finland innenfor matvarer, sjokolade og snacks er samlet i ett selskap under en felles ledelse. Det er besluttet å gå ut av majonesbaserte salater i Norge, legge ned marsipanproduksjonen i Italia og flytte sjokoladeproduksjonen i Latvia til nye lokaler.
 
Andre resultater
Resultat fra tilknyttede og felleskontrollerte selskaper økte med 5 prosent til 485 millioner kroner. Sapas resultat økte med 49 prosent, og Orklas andel utgjorde 312 millioner kroner.

Fremgangen i Sapa skyldtes i hovedsak økt inntjening fra en høyere andel av salg fra videreforedlede produkter samt kontinuerlige interne forbedringer.
 
Hydro Power økte driftsresultatet med 23 prosent til 54 millioner kroner. Økningen skyldtes i hovedsak høyere kraftpriser, mens produksjonsvolumet ble noe lavere.  
 
Orklas resultat før skatt økte med 4 prosent til 1.295 millioner kroner. 


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-05-09

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC