Sirkulær økonomi krever bedre gjenvinningslover i EU
Ifølge en ny rapport er dagens EU-lovverk ikke godt nok i en sirkulær økonomi.

ClientEarth og European Environmental Bureau (EEB) har publisert en rapport om farlig kjemikalier i sirkulær økonomi, der forfatterne etterlyser bedre lovverk.

Dagens lovverk har svakheter
Rapporten «Keeping it clean: How to protect the cirular economy from hazardous substances» ble laget for EEB av Alice Bernard og Vito Buonsante i Client Earth.

Forfatterne legger vekt på at EUs lovverk om kjemikalier, produkter og avfall både styrker integrasjonen og avdekker svakheter når det gjelder å få til en sirkulær økonomi.

- Vi lever på en planet med begrensede ressurser, så det er essensielt at våre lover utformes for å sikre at EU kan gjenbruke, gjenvinne og lage nye bruksområder for materialer som er fri for farlige kjemikalier så langt det er mulig, forklarer Bernard.

Mister informasjon underveis
Rapporten legger vekt på at man med det nåværende lovverket «mister informasjon om farlige kjemikalier i produktene gjennom livssyklusen».

Dette gjør det både vanskelig og kostbart for selskapene å oppfylle kravene som skal beskytte menneskers helse og miljøet når man bruker gjenvunnede fremfor jomfruelige materialer.

For å tilpasse det gjeldende regelverket til utfordringene i en sirkulær økonomi, foreslår forfatterne følgende politiske tiltak:

* Begrense muligheten for at farlige kjemikalier kommer inn i materialsyklusen

* Sikre at kommersielle aktører har tilgang på nok informasjon om farlige kjemikalier i produkter og materialer som er gjenvunnet fra avfall

* Sikre at lovverket beskytter menneskers helse og miljøet når produkter er laget av gjenvunnede materialer


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-03-13

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC