WonderGrill Box skal forenkle grillkvelden
Ved grilling antennes emballasjen sammen med grillkullet, og forbrukeren er "kvitt" avfalllet.
WonderGrill er forseglet under transport slik at kullstøvet holder seg på plass.

Grillkull-briketter blir ofte solgt i papirposer som blir skitne og som må kastes etter bruk. Carbones Fergon i Spania har forsøkt å løse dette med bølgepapp.

Carbones Fergon er Spanias største produsent av vegetabilsk kull og har mange løsninger for å gjøre opp ild – både for griller og ildsteder. De har imidlertid hatt problemer med de ømtålige papirposene som lett revner i leveransekjeden og kommer til butikken i dårlig forfatning.

Konstruerte ny løsning som skal fungere i hele kjeden
Dette gir unødvendig tap og kullstøv i lastebiler, lagerlokaler og i butikken. Dessuten blir posene skitne, og etter bruk må de kastes. Carbones Fergon har tidligere forsøkt å løse emballasjeproblemet med en løsning bestående av et bur og en pappkartong, men støvet var fortsatt et problem.

De henvendte seg til DS Smith for å få hjelp til å utvikle en emballasje som forenkler transport og lagring, og gjør at kullbrikettene tar seg bra ut i butikken. I tillegg skulle emballasjen bidra til å gjøre opptenning sikrere og mindre skitten, samtidig som miljøet er ivaretatt.

DS Smiths konstruktører utviklet en løsning som skal fungere fra produktet forlater fabrikken i Huelva til den brukes ved grillen hos sluttbrukeren. Resultatet har fått navnet WonderGrill Box. Emballasjen har fått helt nytt utseende fra den indrestrukturen i form av et bur, til ytteremballasjen.

Forseglet under transport
Emballasjen består av en forseglet rektangulær bølgepappeske som sikrer at kullstøvet ikke lekker ut. En integrert sperre i lukkefliken sørger for at emballasjen holder seg lukket. Hjemme hos forbrukeren kan esken åpnes med en perforert flik på ytteremballasjen.

Når fliken lføtes, kan man tenne på i midten av buret. Dermed kan forbrukerne grille uten å bli skitne ved å håndtere kullet med hendene. Og siden emballasjen antennes sammen med kullet, sitter man ikke igjen med noe emballasjeavfall.
 


PER ØYVIND NORDBERG

Editor - Norway
PER ØYVIND NORDBERG
per@packnews.com

Publisert: 2017-03-09

NØKKELORD (OBS! Klikk på et nøkkelord for å se flere artikler om samme tema)
pappemballasje emballasjedesign pappeske

Packnews Sponsors
Packsuppliers
Search and find, who delivers what to and from the packaging industry.


HVEM LEVERER HVA
HVEM LEVERER HVA
Leverandørguide på nett og papir
FØLG OSS PÅ TWITTER
BO WALLTEG HAR ORDET
BO WALLTEG HAR ORDET
KALENDER
KALENDER
Finn emballasjebransjens viktigste messer og arrangementer
FØLG OSS PÅ FACEBOOK
RPC